RUSZA NOWY PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów
z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły”
o numerze POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036650
realizowanego ze środków PO WER przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” realizowany jest w naszej szkole od września 2017 roku i ma na celu zwiększenie samozatrudnienia jej absolwentów, poprzez wprowadzenie do gospodarstw alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt. Projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu: ekologicznego chowu zwierząt, produkcji żywności ekologicznej, wykorzystania zwierząt w rekreacji i zooterapii. W ramach projektu 36 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik i technik weterynarii będzie miło możliwość uczestniczenia w dwutygodniowym stażu w DEULA w Nienburgu. W trakcie odbywania stażu młodzież będzie miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, etologią i dobrostanem zwierząt dzikich utrzymywanych w niewoli, pielęgnacją i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także ochroną środowiska związaną z produkcją zwierzęcą. Jednak zasadniczym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie przez nich dodatkowych kompetencji zawodowych. Przed wyjazdem na staż wszyscy uczestnicy projektu uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących ich do odbycia stażu, które będą obejmować przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Wyjazd pierwszej 18 osobowej grupy planowany jest na czerwiec 2018 roku. Kolejna grupa uczniów, w ramach tego samego projektu, wyjedzie w maju 2019 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

UCZESTNICZYLIŚMY W CENTRALNEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2017/2018.

11 września 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach odbyła się Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na uroczystość zostali zaproszeni znamienici goście: p. Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Robert Jakubik – zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, p. Jan Zabielski – wicewojewoda podlaski, p. Jarosław Kuczyński – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, ksiądz prałat Zbigniew Bzdak – Proboszcz Parafii pw. NNMP w Sejnach, przedstawiciele władz z powiatu sejneńskiego, dyrektorzy resortowych szkół rolniczych, dyrektorzy szkół z powiatu sejneńskiego oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji.

Naszą szkołę reprezentowali: p. Stanisław Kosmowski – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, p. Sylwia Jabłońska – opiekun pocztu sztandarowego oraz delegacja młodzieży w składzie: Daria Ginter – kl. 4 TW, Patrycja Bogucka – kl. 4 TAK oraz Mateusz Dałek – kl. 4 TR. 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 roku, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie cała społeczność szkolna rozpoczęła NOWY ROK SZKOLNY. Na uroczystości nie zabrakło również tegorocznych absolwentów.

Inauguracja ROKU SZKOLNEGO rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego oraz oddania czci ofiarom II wojny światowej. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Pan Stanisław Kosmowski, który życzył nauczycielom, uczniom oraz pracownikom wytrwałości oraz sukcesów w nadchodzącym roku. W sposób szczególny powitał pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w murach ZSCKR.

Po części oficjalnej młodzież udała się do klas na spotkanie z wychowawcami.