SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

28 września 2017 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany w trzech oddziałach Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Do etapu w Bratoszewicach przystępowali uczniowie, studenci oraz rolnicy, a wśród nich 7 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski, Adam Czajka z klasy IV oraz Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek, Kacper Baran z klasy III.

Po I etapie 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Kacper Baran.

26 października 2017 roku przeprowadzono II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej składający się z testu oraz części ustnej. Po etapie pisemnym spośród 30 uczestników wyłoniono 10 najlepszych, którzy przystąpili do części ustnej.

Po podsumowaniu obu etapów 2 uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy uplasowało się w czołówce zajmując kolejno II miejsce – Mateusz Dałek oraz IV miejsce – Jakub Olszewski.

Oprócz wręczonych finalistom dyplomów oraz nagród rzeczowych, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od sponsorów z gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej – p. Iwony Przytulskiej oraz p. Jolanty Bilskiej.

 

DZIEŃ ŻYTNIEGO CHLEBA

… Bo chleb jest znakiem człowieczego trudu…

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba…

Tęskno mi, Panie…

Cyprian Kamil Norwid.

Gdy upadał na ziemię brano go do rąk i całowano z czułością. Zanim nóż wbił się w jego wnętrze, wykonywano na nim znak krzyża. Witano nim i żegnano, dając przy rozstaniu na znak błogosławieństwa. Świeży wypełniał zapachem cały dom, czerstwy stanowił strawę dodawaną do zup, której smak pamięta jeszcze wiele osób. By zachował swoją świeżość z troską otulano go w płócienną ścierkę.

Chleb w naszej kulturze ma wartość o wiele większą niż jakikolwiek inny pokarm. Obok wartości odżywczej, czy walorów smakowych, chleb ma także wielkie znaczenie symboliczne, społeczne i religijne.

W ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie nigdy nie zapomina się o szacunku do chleba i dlatego, jak co roku, 26 października odbyły się kolejne obchody Dnia Żytniego Chleba. Na holu zorganizowano stoisko z różnymi gatunkami chleba.  Na stole oprócz pieczywa pojawił się smalec i kiszony ogórek, wiejski biały ser, masło, miód oraz powidła śliwkowe. Społeczność szkolna mogła się częstować kanapkami z oferowanymi dodatkami.

 Przed stoiskiem, które obsługiwały uczennice naszej szkoły ubrane w tradycyjne łowickie stroje były tablice z wieloma ciekawostkami na temat chleba.

Polacy mieli zawsze szczególny szacunek do chleba. Tradycja siewu, żniw, dożynek, troski o zaczyn, o dzieżę, w której wyrastało ciasto i cały szereg zwyczajów to zdumiewające bogactwo. W dzisiejszych czasach należy pielęgnować piękną tradycję naszych ojców i pamiętać o tym, że szacunek dla chleba jest tak naprawdę szacunkiem dla życia. Bez chleba, czyli bez pokarmu, nie ma życia!

Pamiętajmy: szacunek dla chleba jest szacunkiem dla człowieka! Deptanie chleba jest krokiem w stronę deptania człowieka…

IV FORUM EKOLOGICZNE W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Czwarte już Forum Ekologiczne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się w tym roku 26 października pod hasłem „Odnawialne źródła energii”, wpisując się tym samym na stałe w harmonogram licznie odbywających się w szkole imprez o charakterze kulturalno-naukowym.

Zgromadzonych gości przywitał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski i wprowadził w tematykę tegorocznego spotkania. Następnie przyszedł czas na, właściwą część przedsięwzięcia, na które złożyły się trzy wykłady bezpośrednio odnoszące się do hasła tegorocznego Forum. Prelegentami byli specjaliści w tej dziedzinie: Adrian Małachowski – dyrektor generalny firmy Agrowit Energetyka z Warszawy, Grzegorz Wieczorek – prezes zarządu Ekoenergia z Sierakowic Prawych pod Skierniewicami oraz Ryszard Uchwał. Mówili oni miedzy innymi o instalacjach solarnych i fotowoltaicznych, o pompach ciepła, o biomasie, energii wiatrowej i geotermalnej.

Poza uczniami szkoły, w Ekoforum udział wzięli gimnazjaliści z Nowych Zdun, Bielaw, Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu oraz Witoni. Zwieńczeniem czwartego Forum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie było ogłoszenie wyników konkursu na prezentację multimedialną na temat odnawianych źródeł energii i wręczenie przez dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego nagród zwycięzcom oraz wyróżnionym.

Miejsce I zajął Dominik Klimczak z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach. Drugie miejsce zdobyły dwie osoby: Olga Rosa ze szkoły podstawowej w Nowych Zdunach i Izabela Buczek z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Komisja konkursowa nie wyłoniła trzeciego miejsca, ale przyznała dwa wyróżnienia dla Bartosza Pietrzaka ze szkoły podstawowej w Witoni i Anny Grzelak z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe (tablet, twardy dysk, power bank i słuchawki). Wszystkim uczestnikom konkursu komisja wręczyła dyplomy i słodycze.

Na koniec Ekoforum goście mieli okazję obejrzeć rozwiązania z OZE stosowane już w Zduńskiej Dąbrowie: fotowoltaikę, solary, pompy ciepła oraz piec na biomasę.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli zwiedzić ważniejsze obiekty szkolne np.: budynek praktycznej nauki zawodu, internat, nowoczesną kotłownię i salę gimnastyczną. Mamy nadzieję, że czwarte forum ekologiczne pozwoliło pogłębić wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, takich, jak między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Zapraszamy za rok.

 

SUKCES MATEUSZA DAŁKA W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbył się 26 września 2017 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

  • rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
  • zasady cross-compliance
  • ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
  • odnawialne źródła energii
  • program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

W etapie w Bratoszewicach udział wzięło 49 uczestników w tym 5 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski z klasy IV TR, Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek z klasy IIITR. Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Damian Siekierski. Organizatorzy pogratulowali uczniom sukcesu oraz zachęcali do dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

24 października 2017 roku w Bratoszewicach odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim 30-tu najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, a wśród nich znalazł się uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie Mateusz Dałek, który w ostatecznej klasyfikacji zajął IV miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów olimpiady zaś wszyscy uczestnicy dostali również upominki od przedstawicieli gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Opiekunami merytorycznymi młodzieży były nauczycielki produkcji roślinnej – p. Iwona Przytulska oraz p. Jolanta Bilska.

DZIEŃ PAPIESKI Z BISKUPEM

16 października 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyły się obchody Dnia Papieskiego. Na to wydarzenie zaproszono Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego, którego w uroczysty sposób powitała wicedyrektor Zofia Rosa. Młodzież w krótkim montażu muzyczno-słownym przedstawiła i wyjaśniła tematykę tegorocznego, ogólnopolskiego Dnia Papieskiego, obchodzonego 8 października. Następnie ks. biskup, w charakterystyczny dla siebie sposób, odnosząc się do ówczesnych sytuacji naszego narodu, przedstawił najważniejsze momenty z życia i pontyfikatu papieża Polaka, zwracając szczególną uwagę na moment wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły. Ponadto wspomniał o szczegółach organizacyjnych łowickiego spotkania z papieżem podczas pielgrzymki w 1999 r. Wypowiedziane słowa biskupa młodzież przyjęła w wielkim zasłuchaniu. Po odmówionej wspólnej modlitwie „Anioł Pański” i odśpiewanej „Barce”, ks. biskup, w Kronice Szkolnej, dokonał wpisu upamiętniającego pobyt w murach szkoły.

W drugiej części obchodów Dnia Papieskiego uczniowie wraz z opiekunami: Jakubem Gajewskim i Aleksandrem Frankiewiczem, uczestniczyli w III Spływie Papieskim na rzece Słudwi/Bzurze. Ostatnim akcentem było zapalenie zniczy i modlitwa pod pomnikiem świętego Jana Pawła II na starym Rynku w Łowiczu.

STAŻ NAUCZYCIELI SZKÓŁ SEKTORA ZIELONEGO WE WŁOSZECH

W dniach 2 – 13 października 2017 roku p. Zofia Rosa – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości, wicedyrektor szkoły – uczestniczyła w projekcie „Zagraniczna mobilność uczniów i nauczycieli dla innowacyjnego modelu nauczania zawodu w szkołach sektora zielonego” współfinansowanym  z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Staż został zrealizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska w Brwinowie i FORTES Impresa Sociale.

Program dwutygodniowego szkolenia był bardzo bogaty. Nauczyciele wzięli udział w wielu seminariach, warsztatach i wyjazdach studyjnych W trakcie wizyt we włoskich szkołach (IIS Trentin Lonigo szkole o profilu rolniczym,  szkole II Parolini Bassano del Grappa , szkole rolniczo- winiarskiej w IPSIA Lampertico), uczestnicy stażu mogli zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania, organizacją praktyk zawodowych oraz wyzwaniami dla rolniczego szkolnictwa zawodowego w obliczu zmian na rynku pracy. Dało to możliwość analizy zagadnień dotyczących innowacyjności i przedsiębiorczości oraz porównania jej z warunkami polskimi.

Uczestnicy projektu wzięli udział w konferencji COSME Project „ATTIMO”, która dotyczyła udziału osób niepełnosprawnych w zakładaniu firm i szkoleniach wspieranych przez lokalne firmy, odwiedzili również centrum edukacyjne Aster 3 Onlus – placówkę o charakterze świetlicy środowiskowej, w której odbywają się zajęcia artystyczne z rzeźby, tańca klasycznego, teatru.

Aspekt kulturowy mobilności obejmował wyprawy edukacyjne mające na celu zapoznanie kulturą, historią i zabytkami Włoch.

Szkoleniowy staż w ramach projektu PO WER, poza rozwojem umiejętności językowych, umożliwił wzbogacenie warsztatu pracy, zdobycie nowych umiejętności oraz podniesienie jakości kształcenia i wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Piątek 13 października, który dla wielu przesądnych powinien być dniem pechowym, dla społeczności szkoły w Zduńskiej Dąbrowie był okazją do świętowania 244 rocznicy powołania do życia pierwszego w historii politycznej świata ministerstwa zajmującego się sprawami szkolnictwa, a mianowicie polskiej Komisji Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej bo tak oficjalnie przyjęło określać się  to ważne dla naszego państwa święto miało w zduńskiej placówce oświatowej jak zwykle wyjątkowo podniosły charakter.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor p. Stanisław Kosmowski, który w krótkim przemówienie zarysował najważniejsze założenia etosu pracy nauczyciela. W związku z faktem, iż Dzień Edukacji Narodowej jest przede wszystkim świętem ludzi związanych z systemem oświaty, p.  dyrektor Kosmowski wyróżnił nagrodami najbardziej zaangażowanych nauczycieli i pracowników administracji.

 Zgodnie z tradycją szkoły w Zduńskiej Dąbrowie podczas obchodów tego  wyjątkowego dla polskiego szkolnictwa dnia odbywa się równocześnie uroczystość złożenia przysięgi przez uczniów klas pierwszych. Nie inaczej było i teraz, kiedy to pierwszoklasiści w obecności swoich starszych kolegów, rodziców, dyrekcji oraz nauczycieli  poprzysięgli dochować wierności wszystkim wartościom wynikającym z bycia uczniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Warto nadmienić również, iż w część oficjalnej uroczystości przedstawione zostały, w krótkim rysie historycznym postacie patronek szkoły w Zduńskiej Dąbrowie oraz nieistniejącego już liceum w Zdunach.

 Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły młodzież pod kierownictwem pani Anny Marciniak-Makochan zaprezentowała zgromadzonym krótki, zabawny program artystyczny odzwierciedlający codzienność pracy nauczyciela i jego kontaktów z uczniami, które nierzadko przybierają charakter komediowy.

Na koniec przewodnicząca samorządu uczniowskiego Anna Przybylska w kilku zdaniach podziękowała dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji  za ciężką pracę i wraz z całą bracią uczniowską złożyła na ich ręce kwiaty będący wyrazem wdzięczności za ogromne poświęcenie.

 

TURYSTYCZNIE W MAŁOPOLSCE

Na początku października uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie uczestniczyli w trzydniowej wycieczce w… góry.

Pierwszym miejscem odwiedzonym przez młodzież były Wadowice – miasto urodzin Ojca Świętego. Zwiedzili tam Bazylikę Mniejszą Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, która jest ściśle związana z Janem Pawłem II. W tym właśnie kościele późniejszy papież został ochrzczony, tu modlił się, służył do mszy św., przyjął sakrament bierzmowania i odprawił mszę prymicyjną.

W czasie wolnym uczniowie skosztowali słynnej już na całym świecie “papieskiej” kremówki, a następnie zwiedzili Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Muzeum powstało w budynku, w którym mieszkała rodzina Wojtyłów. Karol spędził w nim dzieciństwo i młodość. Pamiątki, które zachowały się z tego okresu stanowią bogatą ekspozycję. Znajduje się w nim trzypokojowe mieszkanie na piętrze kamienicy, które zachowało walory domu rodzinnego. Zobrazowano w nim również różne aspekty właściwe dla kolejnych okresów życia papieża. Nowoczesna ekspozycja została rozciągnięta na inne kondygnacje budynku, gdzie liczne multimedia, animacje i zaskakująco autentyczne elementy prezentacji oddają żywy charakter spotkań Jana Pawła II z drugim człowiekiem. Wszyscy zwiedzający muzeum byli pod wielkim wrażeniem.

Z Wadowic uczestnicy wycieczki udali się do Poronina na nocleg.

Drugiego dnia zmagań turystycznych młodzież wyruszyła nad Morskie Oko, które jest bez wątpienia jedną z ikon Zakopanego. Goszcząc w tym mieście trzeba je po prostu odwiedzić. Droga nad jezioro jest dość męcząca – wije się długą, 9 km wstęgą. Pokonując wyznaczoną trasę uczniowie zatrzymali się przy Wodogrzmotach Mickiewicza, które powstały na skalnym progu Doliny Roztoki. Po tych zapierających dech w piersiach widokach młodzież ruszyła w dalszą drogę. Gdy dotarła na miejsce wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że warto było przejść tę trasę, aby zobaczyć leżące na wysokości 1395 m, zwane niegdyś Rybim Stawem największe i najpiękniejsze jezioro malowniczo położone w Tatrach, bardzo licznie i chętnie odwiedzane przez turystów.

Po krótkim odpoczynku oraz delektowaniu się pięknymi widokami grupa ruszyła w drogę powrotną. Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie zwiedzili jeszcze Zakopane. Uwieńczeniem zmagań turystycznych tego dnia były oczywiście zakupy na Krupówkach.

Kolejny dzień to wyprawa do Krakowa – jednego z nielicznych na świecie miast, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Prastary gród królewski pełen zabytków architektury powitał młodzież potęgą Zamku Królewskiego na Wawelu, który oczywiście zwiedzili. Z dawnej siedziby królów udali się zaś na Rynek Starego Miasta Krakowa aby poznać wyjątkową architekturą tego miejsca oraz poczuć atmosferę tego miasta.

Po krótkim zwiedzaniu byłej siedziby królów wszyscy szczęśliwie z niezapomnianymi przeżyciami wrócili do domu.