SUKCES MATEUSZA DAŁKA W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE EKOLOGICZNEJ

Olimpiada Ekologiczna organizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy z nich odbył się 26 września 2017 roku w trzech oddziałach: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Pytania obejmowały następujące zagadnienia:

  • rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego
  • zasady cross-compliance
  • ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
  • odnawialne źródła energii
  • program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

W etapie w Bratoszewicach udział wzięło 49 uczestników w tym 5 z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski z klasy IV TR, Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek z klasy IIITR. Po przeprowadzonym etapie pisemnym 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Damian Siekierski. Organizatorzy pogratulowali uczniom sukcesu oraz zachęcali do dalszego poszerzania swoich wiadomości z zakresu zagadnień związanych z ekologią.

24 października 2017 roku w Bratoszewicach odbył się II etap Wojewódzkiej Olimpiady Ekologicznej. Uczestniczyło w nim 30-tu najlepszych uczestników z trzech oddziałów. Po części pisemnej 10 osób przystąpiło do finału ustnego, a wśród nich znalazł się uczeń z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie Mateusz Dałek, który w ostatecznej klasyfikacji zajął IV miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów olimpiady zaś wszyscy uczestnicy dostali również upominki od przedstawicieli gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Opiekunami merytorycznymi młodzieży były nauczycielki produkcji roślinnej – p. Iwona Przytulska oraz p. Jolanta Bilska.