SEZON FUTSALOWY ROZPOCZĘTY

Od 3 zwycięstw rozpoczęli tegoroczne rozgrywki w Łowickiej Lidze Futsalu zawodnicy ZSCKR Zduńska Dąbrowa. Szkolną drużynę reprezentują uczniowie: Seliga Adrian, Kacprzak Szczepan, Grzegory Mateusz, Legęć Jakub, Łysio Dawid, Miziołek Szymon, a także absolwenci: Królikowski Bartłomiej, Bogucki Dawid, Kaczor Kamil i Wybraniec Karol.

 

SZKOLENIA ZAWODOWE W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

  • W dniu 20 listopada 2017 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie w ramach zajęć praktycznych – „Mieszanki traw dostosowane do wymagań środowiska oraz oczekiwań rolnika”.

Wykładowcą był przedstawiciel firmy DSV Polska, współpracujący z firmami Rapol Polska i Saaten Union. Są to firmy nasienne współpracujące z niemieckimi firmami nasiennymi i polskimi uczelniami rolniczymi. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas I, III oraz IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Wykładowca przedstawił nowe spojrzenie i bardzo duże znaczenie użytków zielonych w:

– żywieniu zwierząt

– zrównoważonym sposobie gospodarowania dostosowanym do wymagań środowiska.

Młodzież została zapoznana z nowościami na rynku z zakresu mieszanek traw na Trwałe Użytki Zielone /TUZ/–mieszanki Coutry zawierające najnowsze osiągnięcia postępu hodowlanego i najwyższą jakość żywieniową. Firma DSV udostępnia kilkadziesiąt specjalistycznych  mieszanek z odmianami o najwyższym poziomie plonowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak dobierać mieszanki traw do swojego kierunku gospodarowania i do gleb jakie posiadają w swoich gospodarstwach. Zapoznani zostali z technologią nawożenia, pielęgnacją i zagospodarowaniem TUZ na nowo.

Drugim zagadnieniem omawianym na szkoleniu był – ”Specjalny program międzyplonów TerraLife DSV na każdy płodozmian”. Młodzież została zapoznana z prawidłowym doborem i uprawą mieszanek roślin do międzyplonów. Zostały scharakteryzowane rośliny poplonowe i ich wpływ na konserwacje składników pokarmowych, wiązanie azotu, przenikanie zagęszczenia gleby, przydatność do siewu opóźnionego i na różne stanowiska. Uczestnicy spotkania wykazali szczególnie duże zainteresowanie nowymi roślinami zalecanymi do uprawy w poplonach, takimi jak: gorczyca abisyńska, len, facelia, rzodkiew czy gryka.

  • 22 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe. Tym razem naszymi prelegentami byli przedstawiciele firmy Josera, która zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami w żywieniu zwierząt. Temat szkolenia to: „Ocena jakości dawki żywieniowej dla bydła”.

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klasy III oraz IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Młodzież wysłuchała wykładu na temat prawidłowego żywienia bydła. Druga część spotkania miała charakter praktyczny i odbyła się w oborze. Uczniowie wspólnie z wykładowcami badali jakość i strawność zadawanej paszy oraz dokonywali analizy otrzymanych wyników.

Obydwa spotkania bardzo podobały się młodzieży .

UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ROZPOCZĘLI STAŻ W NIEMCZECH

Wczoraj, wczesnym rankiem, grupa 18 uczniów naszej szkoły, pod  opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych,  pani Marleny Janik i Magdaleny Bajeny, wyjechała  na dwutygodniowy staż do ośrodka DEULA w  Nienburgu. W trakcie pobytu w Niemczech, młodzież  będzie realizowała  program stażu w ramach projektu ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim”. Projekt ten jest realizowany w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,  w ramach Programu ERASMUS+ ,  od 1 września 2016 roku. Wyjazd młodzieży do Nienburga  poprzedziły intensywne przygotowania. Od  kwietnia  bieżącego roku uczniowie  klas III i IV, uczęszczali  na  zajęcia w ramach przygotowania pedagogicznego, merytorycznego i kulturowego oraz  doskonalili znajomość języka niemieckiego.  Ponad to uczestniczyli w zajęciach  przybliżających zasady działania programu Erasmus+ i odbyli szereg spotkań informacyjnych, przygotowujących ich do jak najlepszego odbycia stażu.

W trakcie dwutygodniowego pobytu w Niemczech, młodzież z  technikum weterynaryjnego będzie  brać udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu profilaktyki i pielęgnacji u zwierząt, zapozna się z najnowszymi  nowinkami z zakresu produkcji zwierzęcej oraz będzie  doskonalić umiejętności w trakcie wykonywania zabiegów weterynaryjnych. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w języku niemieckim, co dodatkowo pozwoli naszym uczniom na doskonalenie i utrwalanie tego języka.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu będą  certyfikaty w języku polskim i niemieckim oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszych przyszłych absolwentów.

JUSTYNA BANASIAK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 17 listopada 2017 roku w Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2017/2018 w województwie łódzkim przyznano 230 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Justyna Banasiak, uczennica klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Justyna osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych.  W klasie trzeciej została finalistkę Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Agrobiznes, zdobywając indeks na wymarzony kierunek studiów. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku  architektura krajobrazu w SGGW w Warszawie.

Dyplomy najlepszym uczniom wręczał pan Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki oraz pan Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty.

Ciekawym akcentem był  także wykład o rozwijaniu własnych zdolności, wyobraźni i twórczości.

Justynce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

FERDYDURKE – AWANGARDOWY SPEKTAKL TEATRALNY

Dnia 15 listopada 2017 roku w naszej szkolne odbył się spektakl pt.: ,,Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Wystąpili w nim aktorzy Teatru z Białegostoku. Literatura Gombrowicza jest awangardowa i nowoczesna. Od aktorów wymagana była więc ogromna siła, ekspresja i duże zaangażowanie, by sztuka ta trafiła do odbiorców.

Zapadającym w pamięć fragmentem spektaklu staje się scena przedstawiająca lekcję języka polskiego, w trakcie której prof. Bladaczka uświadamia znękanym uczniom, że ,,Słowacki wielkim poetą był”.

To były najciekawsze elementy spektaklu, który niewątpliwie był przedstawiony w sposób odważny. Aktorzy wykazali się ogromnym talentem. Sztuka, którą wystawili mogła niektórych szokować jak i śmieszyć. Zrozumienie jej wymagało pewnego zainteresowania ze strony widza.

,,Ferdydurke” to groteska, która rządzi twórczością Gombrowicza. Pod tymi wszystkimi wydarzeniami kryły się inne treści. Otóż, Gombrowicz chce nam przekazać, że tak naprawdę nie jesteśmy sobą. Jesteśmy tacy, jakimi karzą nam być inni. Pokazuje nam, że ktoś jest sztuczny – przybiera maskę.

Na przykładzie ,,Ferdydurke” możemy jasno stwierdzić, że Gombrowicza trudno jest zrozumieć, a być może on sam nie chce, by go do końca zrozumiano.

 

VII REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

W dniu 8 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie odbył się VII Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej.

Celem przeglądu było:

  1. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej;
  2. Popularyzacja i poznanie wartościowej literatury patriotycznej;
  3. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty, poprzez zainteresowanie historią.

W przeglądzie tym, wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły: Izabella Matusiak z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Sandra Jastrzębska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie architektury krajobrazu.

Izabella Matusiak zaśpiewała „Syberiadę” i „Nadzieję” natomiast Sandra Jastrzębska zaśpiewała „Miasto 44” i „Tchnienie wolności”.

Po przesłuchaniu wszystkich finalistów wyłoniono laureatów. W grupie tej znalazła się jedna z naszych uczennic: Izabella Matusiak. Iza została zaproszona na koncert Pieśni Patriotycznej 12 listopada 2017 roku, na którym zaśpiewała „Syberiadę”. Jury przyznało naszej uczennicy III miejsce. Została ona nagrodzona wielkimi brawami przez publiczność, a od organizatorów otrzymała tablet oraz książkę.

Jesteśmy dumni z występów naszych uczennic i życzymy dalszych sukcesów w realizacji wyznaczonych celów.

 

IV KAJAKOWY SPŁYW NIEPODLEGŁOŚCI – BZURA 2017

W sobotnie przedpołudnie Szkolny Klub Turystyki Kajakowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował IV Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2017. Podobnie jak w ubiegłym roku ideą spływu było upamiętnienie 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kilkanaście osób, mieszkańców gminy Zduny w sposób aktywny, w kajaku, przepłynęło odcinek Bzury z mostu w Strugienicach do Łowicza. Wszyscy uczestnicy spływu mieli do kajaków przyczepione biało-czerwone flagi – symbol narodowego święta. Podczas spływu dopisała pogoda, słońce przedzierało się przez chmury, spływ odbywał się w przyjaznej atmosferze, a silny nurt rzeki połączony z porywistym wiatrem, sprawił, że bez większego wysiłku dotarliśmy do celu. Nie zabrakło również patriotycznych pieśni przy dźwiękach akordeonu śpiewanych podczas obiadu, na który po aktywności fizycznej wybrali się uczestnicy spływu. Czas wyprawy upłynął szybko i przyjemnie.

Do zobaczenia za rok w 100 rocznice obchodów Święta Niepodległości.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

To już 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. Dla większości z nas jest to czas radości i zadumy. Nic więc dziwnego, iż uczniowie szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jak co roku postanowili w sposób właściwie podniosły upamiętnić to jedno z trzech najważniejszych świąt państwowych. Uroczystość odbyła się 10 listopada w sali wykładowej Zespołu Szkół i była połączona z ceremonią przekazania sztandaru szkoły młodszym uczniom.

Akademia miała charakter inscenizacji słowno-muzycznej podczas, której młodzi wykonawcy ujawniali swoje talenty oratorskie i wokalne. Nastrojowe wiersze naszych wybitnych wieszczy, obrazowa narracja historyczna oraz piękne pieśni patriotyczne takie jak „Przysięga”, „Rota”, „Syberiada” czy „Nadzieja”, to wszystko sprawiło, iż na twarzach uczestników akademii pojawiły się łzy wzruszenia przypominające im o burzliwych, ale jakże chwalebnych dziejach naszego narodu.

Uroczystość zakończył dyrektor szkoły Stanisław Kosmowski, który podziękował uczniom i ich opiekunom za przygotowanie aranżacji godnej tego ważnego dla nas wszystkich święta. W kilku niezwykle celnych zdaniach podsumował również znaczenie słów wolność, niepodległość, patriotyzm czy solidaryzm narodowy dając tym samym asumpt do przemyśleń nad stanem naszej świadomości państwowej i związanych z nią zobowiązań wobec wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna.

Za rok okrągła 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, na której obchody już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

 

 

ARCYDZIEŁO W PŁOCKIM TEATRZE !!!

W środę 8 listopada 2017 roku uczniowie klasy I TR, I TAK i I TW wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Płocka. Zapoznali się z architekturą, zabytkami oraz historią tego miasta. Ponadto mieli okazję obejrzeć w Teatrze Dramatycznym w Płocku rewelacyjną inscenizację “Poskromienia złośnicy” Williama Skakespeare’a w reżyserii Marka Mokrowieckiego, ze scenografią Krzysztofa Małachowskiego, muzyką Urszuli Borkowskiej, choreografią Katarzyny Anny Małachowskiej i wspaniałą grą całego zespołu aktorskiego.

To niewątpliwie najlepszy spektakl od lat w płockim Teatrze! Na ten wyjątkowy artystyczny sukces składa się znakomita reżyseria i choreografia, niezwykle sugestywna muzyka, cudowna gra świateł i bardzo, bardzo wysoki poziom gry aktorskiej.

Po prostu Arcydzieło!!!