FERDYDURKE – AWANGARDOWY SPEKTAKL TEATRALNY

Dnia 15 listopada 2017 roku w naszej szkolne odbył się spektakl pt.: ,,Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Wystąpili w nim aktorzy Teatru z Białegostoku. Literatura Gombrowicza jest awangardowa i nowoczesna. Od aktorów wymagana była więc ogromna siła, ekspresja i duże zaangażowanie, by sztuka ta trafiła do odbiorców.

Zapadającym w pamięć fragmentem spektaklu staje się scena przedstawiająca lekcję języka polskiego, w trakcie której prof. Bladaczka uświadamia znękanym uczniom, że ,,Słowacki wielkim poetą był”.

To były najciekawsze elementy spektaklu, który niewątpliwie był przedstawiony w sposób odważny. Aktorzy wykazali się ogromnym talentem. Sztuka, którą wystawili mogła niektórych szokować jak i śmieszyć. Zrozumienie jej wymagało pewnego zainteresowania ze strony widza.

,,Ferdydurke” to groteska, która rządzi twórczością Gombrowicza. Pod tymi wszystkimi wydarzeniami kryły się inne treści. Otóż, Gombrowicz chce nam przekazać, że tak naprawdę nie jesteśmy sobą. Jesteśmy tacy, jakimi karzą nam być inni. Pokazuje nam, że ktoś jest sztuczny – przybiera maskę.

Na przykładzie ,,Ferdydurke” możemy jasno stwierdzić, że Gombrowicza trudno jest zrozumieć, a być może on sam nie chce, by go do końca zrozumiano.