NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

To już 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. Dla większości z nas jest to czas radości i zadumy. Nic więc dziwnego, iż uczniowie szkoły w Zduńskiej Dąbrowie jak co roku postanowili w sposób właściwie podniosły upamiętnić to jedno z trzech najważniejszych świąt państwowych. Uroczystość odbyła się 10 listopada w sali wykładowej Zespołu Szkół i była połączona z ceremonią przekazania sztandaru szkoły młodszym uczniom.

Akademia miała charakter inscenizacji słowno-muzycznej podczas, której młodzi wykonawcy ujawniali swoje talenty oratorskie i wokalne. Nastrojowe wiersze naszych wybitnych wieszczy, obrazowa narracja historyczna oraz piękne pieśni patriotyczne takie jak „Przysięga”, „Rota”, „Syberiada” czy „Nadzieja”, to wszystko sprawiło, iż na twarzach uczestników akademii pojawiły się łzy wzruszenia przypominające im o burzliwych, ale jakże chwalebnych dziejach naszego narodu.

Uroczystość zakończył dyrektor szkoły Stanisław Kosmowski, który podziękował uczniom i ich opiekunom za przygotowanie aranżacji godnej tego ważnego dla nas wszystkich święta. W kilku niezwykle celnych zdaniach podsumował również znaczenie słów wolność, niepodległość, patriotyzm czy solidaryzm narodowy dając tym samym asumpt do przemyśleń nad stanem naszej świadomości państwowej i związanych z nią zobowiązań wobec wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna.

Za rok okrągła 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, na której obchody już dzisiaj serdecznie zapraszamy.