SZKOLENIA ZAWODOWE W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

  • W dniu 20 listopada 2017 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się szkolenie w ramach zajęć praktycznych – „Mieszanki traw dostosowane do wymagań środowiska oraz oczekiwań rolnika”.

Wykładowcą był przedstawiciel firmy DSV Polska, współpracujący z firmami Rapol Polska i Saaten Union. Są to firmy nasienne współpracujące z niemieckimi firmami nasiennymi i polskimi uczelniami rolniczymi. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klas I, III oraz IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Wykładowca przedstawił nowe spojrzenie i bardzo duże znaczenie użytków zielonych w:

– żywieniu zwierząt

– zrównoważonym sposobie gospodarowania dostosowanym do wymagań środowiska.

Młodzież została zapoznana z nowościami na rynku z zakresu mieszanek traw na Trwałe Użytki Zielone /TUZ/–mieszanki Coutry zawierające najnowsze osiągnięcia postępu hodowlanego i najwyższą jakość żywieniową. Firma DSV udostępnia kilkadziesiąt specjalistycznych  mieszanek z odmianami o najwyższym poziomie plonowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak dobierać mieszanki traw do swojego kierunku gospodarowania i do gleb jakie posiadają w swoich gospodarstwach. Zapoznani zostali z technologią nawożenia, pielęgnacją i zagospodarowaniem TUZ na nowo.

Drugim zagadnieniem omawianym na szkoleniu był – ”Specjalny program międzyplonów TerraLife DSV na każdy płodozmian”. Młodzież została zapoznana z prawidłowym doborem i uprawą mieszanek roślin do międzyplonów. Zostały scharakteryzowane rośliny poplonowe i ich wpływ na konserwacje składników pokarmowych, wiązanie azotu, przenikanie zagęszczenia gleby, przydatność do siewu opóźnionego i na różne stanowiska. Uczestnicy spotkania wykazali szczególnie duże zainteresowanie nowymi roślinami zalecanymi do uprawy w poplonach, takimi jak: gorczyca abisyńska, len, facelia, rzodkiew czy gryka.

  • 22 listopada 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe. Tym razem naszymi prelegentami byli przedstawiciele firmy Josera, która zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami w żywieniu zwierząt. Temat szkolenia to: „Ocena jakości dawki żywieniowej dla bydła”.

Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klasy III oraz IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik. Młodzież wysłuchała wykładu na temat prawidłowego żywienia bydła. Druga część spotkania miała charakter praktyczny i odbyła się w oborze. Uczniowie wspólnie z wykładowcami badali jakość i strawność zadawanej paszy oraz dokonywali analizy otrzymanych wyników.

Obydwa spotkania bardzo podobały się młodzieży .