UCZNIOWIE Z ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ROZPOCZĘLI STAŻ W NIEMCZECH

Wczoraj, wczesnym rankiem, grupa 18 uczniów naszej szkoły, pod  opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych,  pani Marleny Janik i Magdaleny Bajeny, wyjechała  na dwutygodniowy staż do ośrodka DEULA w  Nienburgu. W trakcie pobytu w Niemczech, młodzież  będzie realizowała  program stażu w ramach projektu ,,Profilaktyka, metafilaktyka i terapia w ochronie zdrowia zwierząt – szansą dobrej pracy dla absolwentów szkół rolniczych powiatu łowickiego na rynku europejskim”. Projekt ten jest realizowany w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie,  w ramach Programu ERASMUS+ ,  od 1 września 2016 roku. Wyjazd młodzieży do Nienburga  poprzedziły intensywne przygotowania. Od  kwietnia  bieżącego roku uczniowie  klas III i IV, uczęszczali  na  zajęcia w ramach przygotowania pedagogicznego, merytorycznego i kulturowego oraz  doskonalili znajomość języka niemieckiego.  Ponad to uczestniczyli w zajęciach  przybliżających zasady działania programu Erasmus+ i odbyli szereg spotkań informacyjnych, przygotowujących ich do jak najlepszego odbycia stażu.

W trakcie dwutygodniowego pobytu w Niemczech, młodzież z  technikum weterynaryjnego będzie  brać udział  w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu profilaktyki i pielęgnacji u zwierząt, zapozna się z najnowszymi  nowinkami z zakresu produkcji zwierzęcej oraz będzie  doskonalić umiejętności w trakcie wykonywania zabiegów weterynaryjnych. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w języku niemieckim, co dodatkowo pozwoli naszym uczniom na doskonalenie i utrwalanie tego języka.

Potwierdzeniem umiejętności i kwalifikacji zdobytych w trakcie odbywania stażu będą  certyfikaty w języku polskim i niemieckim oraz dokument  Europass mobilność, które z pewnością wzbogacą CV naszych przyszłych absolwentów.