IV FORUM EKOLOGICZNE W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Czwarte już Forum Ekologiczne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się w tym roku 26 października pod hasłem „Odnawialne źródła energii”, wpisując się tym samym na stałe w harmonogram licznie odbywających się w szkole imprez o charakterze kulturalno-naukowym.

Zgromadzonych gości przywitał dyrektor szkoły pan Stanisław Kosmowski i wprowadził w tematykę tegorocznego spotkania. Następnie przyszedł czas na, właściwą część przedsięwzięcia, na które złożyły się trzy wykłady bezpośrednio odnoszące się do hasła tegorocznego Forum. Prelegentami byli specjaliści w tej dziedzinie: Adrian Małachowski – dyrektor generalny firmy Agrowit Energetyka z Warszawy, Grzegorz Wieczorek – prezes zarządu Ekoenergia z Sierakowic Prawych pod Skierniewicami oraz Ryszard Uchwał. Mówili oni miedzy innymi o instalacjach solarnych i fotowoltaicznych, o pompach ciepła, o biomasie, energii wiatrowej i geotermalnej.

Poza uczniami szkoły, w Ekoforum udział wzięli gimnazjaliści z Nowych Zdun, Bielaw, Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu oraz Witoni. Zwieńczeniem czwartego Forum Ekonomicznego w Zduńskiej Dąbrowie było ogłoszenie wyników konkursu na prezentację multimedialną na temat odnawianych źródeł energii i wręczenie przez dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego nagród zwycięzcom oraz wyróżnionym.

Miejsce I zajął Dominik Klimczak z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach. Drugie miejsce zdobyły dwie osoby: Olga Rosa ze szkoły podstawowej w Nowych Zdunach i Izabela Buczek z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Komisja konkursowa nie wyłoniła trzeciego miejsca, ale przyznała dwa wyróżnienia dla Bartosza Pietrzaka ze szkoły podstawowej w Witoni i Anny Grzelak z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne nagrody rzeczowe (tablet, twardy dysk, power bank i słuchawki). Wszystkim uczestnikom konkursu komisja wręczyła dyplomy i słodycze.

Na koniec Ekoforum goście mieli okazję obejrzeć rozwiązania z OZE stosowane już w Zduńskiej Dąbrowie: fotowoltaikę, solary, pompy ciepła oraz piec na biomasę.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mogli zwiedzić ważniejsze obiekty szkolne np.: budynek praktycznej nauki zawodu, internat, nowoczesną kotłownię i salę gimnastyczną. Mamy nadzieję, że czwarte forum ekologiczne pozwoliło pogłębić wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, takich, jak między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Zapraszamy za rok.