DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Piątek 13 października, który dla wielu przesądnych powinien być dniem pechowym, dla społeczności szkoły w Zduńskiej Dąbrowie był okazją do świętowania 244 rocznicy powołania do życia pierwszego w historii politycznej świata ministerstwa zajmującego się sprawami szkolnictwa, a mianowicie polskiej Komisji Edukacji Narodowej.

Dzień Edukacji Narodowej bo tak oficjalnie przyjęło określać się  to ważne dla naszego państwa święto miało w zduńskiej placówce oświatowej jak zwykle wyjątkowo podniosły charakter.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor p. Stanisław Kosmowski, który w krótkim przemówienie zarysował najważniejsze założenia etosu pracy nauczyciela. W związku z faktem, iż Dzień Edukacji Narodowej jest przede wszystkim świętem ludzi związanych z systemem oświaty, p.  dyrektor Kosmowski wyróżnił nagrodami najbardziej zaangażowanych nauczycieli i pracowników administracji.

 Zgodnie z tradycją szkoły w Zduńskiej Dąbrowie podczas obchodów tego  wyjątkowego dla polskiego szkolnictwa dnia odbywa się równocześnie uroczystość złożenia przysięgi przez uczniów klas pierwszych. Nie inaczej było i teraz, kiedy to pierwszoklasiści w obecności swoich starszych kolegów, rodziców, dyrekcji oraz nauczycieli  poprzysięgli dochować wierności wszystkim wartościom wynikającym z bycia uczniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej. Warto nadmienić również, iż w część oficjalnej uroczystości przedstawione zostały, w krótkim rysie historycznym postacie patronek szkoły w Zduńskiej Dąbrowie oraz nieistniejącego już liceum w Zdunach.

 Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły młodzież pod kierownictwem pani Anny Marciniak-Makochan zaprezentowała zgromadzonym krótki, zabawny program artystyczny odzwierciedlający codzienność pracy nauczyciela i jego kontaktów z uczniami, które nierzadko przybierają charakter komediowy.

Na koniec przewodnicząca samorządu uczniowskiego Anna Przybylska w kilku zdaniach podziękowała dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji  za ciężką pracę i wraz z całą bracią uczniowską złożyła na ich ręce kwiaty będący wyrazem wdzięczności za ogromne poświęcenie.