SUKCES UCZNIÓW ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY W WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

28 września 2017 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowany w trzech oddziałach Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski, Kościerzyn.

Do etapu w Bratoszewicach przystępowali uczniowie, studenci oraz rolnicy, a wśród nich 7 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski, Adam Czajka z klasy IV oraz Radosław Rudnicki, Damian Siekierski, Daniel Staniaszek, Kacper Baran z klasy III.

Po I etapie 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji wojewódzkich w tym 3 osoby z ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Mateusz Dałek, Jakub Olszewski oraz Kacper Baran.

26 października 2017 roku przeprowadzono II etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej składający się z testu oraz części ustnej. Po etapie pisemnym spośród 30 uczestników wyłoniono 10 najlepszych, którzy przystąpili do części ustnej.

Po podsumowaniu obu etapów 2 uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy uplasowało się w czołówce zajmując kolejno II miejsce – Mateusz Dałek oraz IV miejsce – Jakub Olszewski.

Oprócz wręczonych finalistom dyplomów oraz nagród rzeczowych, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od sponsorów z gmin i powiatów województwa łódzkiego.

Uczniowie do olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli produkcji roślinnej – p. Iwony Przytulskiej oraz p. Jolanty Bilskiej.