DZIEŃ PAPIESKI Z BISKUPEM

16 października 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyły się obchody Dnia Papieskiego. Na to wydarzenie zaproszono Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego, którego w uroczysty sposób powitała wicedyrektor Zofia Rosa. Młodzież w krótkim montażu muzyczno-słownym przedstawiła i wyjaśniła tematykę tegorocznego, ogólnopolskiego Dnia Papieskiego, obchodzonego 8 października. Następnie ks. biskup, w charakterystyczny dla siebie sposób, odnosząc się do ówczesnych sytuacji naszego narodu, przedstawił najważniejsze momenty z życia i pontyfikatu papieża Polaka, zwracając szczególną uwagę na moment wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły. Ponadto wspomniał o szczegółach organizacyjnych łowickiego spotkania z papieżem podczas pielgrzymki w 1999 r. Wypowiedziane słowa biskupa młodzież przyjęła w wielkim zasłuchaniu. Po odmówionej wspólnej modlitwie „Anioł Pański” i odśpiewanej „Barce”, ks. biskup, w Kronice Szkolnej, dokonał wpisu upamiętniającego pobyt w murach szkoły.

W drugiej części obchodów Dnia Papieskiego uczniowie wraz z opiekunami: Jakubem Gajewskim i Aleksandrem Frankiewiczem, uczestniczyli w III Spływie Papieskim na rzece Słudwi/Bzurze. Ostatnim akcentem było zapalenie zniczy i modlitwa pod pomnikiem świętego Jana Pawła II na starym Rynku w Łowiczu.