UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZADOWOLENI Z ODBYTYCH STAŻY ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW

Wakacyjne staże zawodowe, których głównym celem było pogłębienie, zastosowanie i doskonalenie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności praktycznych w danym zawodzie pracy odbyło 53 uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu.

Za realizację stażu zawodowego trwającego 150 godzin uczniowie otrzymali stypendium w wysokości 1800 zł oraz zwrot kosztów dojazdu.

Uczniowie sami wybierali miejsce odbycia stażu zgodnie z własnymi preferencjami, kierując się m.in. szansą na pogłębienie tematyki, która jest dla nich najciekawsza. Doskonalili swoje umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia m.in. w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach związanych z pielęgnacją terenów zielonych, w gabinetach i lecznicach weterynaryjnych, nabywając umiejętności i zachowania potrzebne w środowisku pracy.

Uczniowie uważają, że staże zawodowe pozwalają im zdobyć dodatkowe doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy i inspirują ich do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym.

Staż zawodowy uczniów jest możliwy dzięki realizowanemu projektowi „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZSCKR IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zarządzenie nr 9.2020 Procedury Funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r.