INFORMACJE DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU

Informacje dla wychowanków internatu

 1. Wychowankowie klas pierwszych kwaterowani są 31.08.2020 r. (poniedziałek) po godz. 18.00 wg harmonogramu:
 • 18.00 – 19.30 klasy I TW ( a i b)
 • 19.30 – 20.00 klasa I TR
 • 20.00 – 20.30 klasa I TAK
 • Po inauguracji rok szkolnego 01.09.2020 r. (wtorek) kwaterowani są wychowankowie pozostałych klas wg harmonogramu:
 • 11.30 -12.30 klasy II TW – 4 l (a i b)
 • 12.30 – 13.30 klasy II TW – 5 l (a i b)
 • 13.30 – 14.00 klasy II TR/TAK 4- l
 • 14.00-15.00 klasy II TR/TAK -5 l.
 • 15.00-16.00 klasy III TW, TR i TAK
 • 16.00 – 17.00 klasy IV TW, TR i TAK
 1. Do internatu należy przywieźć:
 • kołdrę poduszkę, pościel,
 • klapki pod prysznic, ręczniki,
 • przybory toaletowe (w zamykanym pojemniku)
 • rzeczy osobiste (niezbędne),
 • buty zmienne do szkoły oraz łapcie
 • przybory szkolne
 • środki do higieny i dezynfekcji
 • kubek, talerzyk, sztućce (w zamykanym pojemniku)
 • czajnik
 • maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe
 1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do internatu nie może przyjechać uczeń jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad.
 4. Przed wejściem do internatu wychowankowi mierzona jest temperatura za pomocą termometru bezdotykowego.
 5. Po wejściu do internatu obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. W czasie pobytu w internacie wychowanek ma obowiązek do przestrzegania dystansu 1,5 m od rozmówcy oraz niepodawania ręki.
 7. Wychowanek ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku (z wyjątkiem pokoi).
 8. Wychowanek ma obowiązek używania jedynie swoich przyborów.
 9. Wyżywienie zaplanowane jest od wtorku od II śniadania.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZSCKR IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zarządzenie nr 9.2020 Procedury Funkcjonowania Szkoły od 1 września 2020 r.