INFORMACJE DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU

Informacje dla wychowanków internatu

 1. Wychowankowie klas pierwszych kwaterowani są 31.08.2020 r. (poniedziałek) po godz. 18.00 wg harmonogramu:
 • 18.00 – 19.30 klasy I TW ( a i b)
 • 19.30 – 20.00 klasa I TR
 • 20.00 – 20.30 klasa I TAK
 • Po inauguracji rok szkolnego 01.09.2020 r. (wtorek) kwaterowani są wychowankowie pozostałych klas wg harmonogramu:
 • 11.30 -12.30 klasy II TW – 4 l (a i b)
 • 12.30 – 13.30 klasy II TW – 5 l (a i b)
 • 13.30 – 14.00 klasy II TR/TAK 4- l
 • 14.00-15.00 klasy II TR/TAK -5 l.
 • 15.00-16.00 klasy III TW, TR i TAK
 • 16.00 – 17.00 klasy IV TW, TR i TAK
 1. Do internatu należy przywieźć:
 • kołdrę poduszkę, pościel,
 • klapki pod prysznic, ręczniki,
 • przybory toaletowe (w zamykanym pojemniku)
 • rzeczy osobiste (niezbędne),
 • buty zmienne do szkoły oraz łapcie
 • przybory szkolne
 • środki do higieny i dezynfekcji
 • kubek, talerzyk, sztućce (w zamykanym pojemniku)
 • czajnik
 • maseczki/przyłbice, rękawiczki jednorazowe
 1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do internatu nie może przyjechać uczeń jeżeli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegać tych zasad.
 4. Przed wejściem do internatu wychowankowi mierzona jest temperatura za pomocą termometru bezdotykowego.
 5. Po wejściu do internatu obowiązuje dezynfekcja rąk.
 6. W czasie pobytu w internacie wychowanek ma obowiązek do przestrzegania dystansu 1,5 m od rozmówcy oraz niepodawania ręki.
 7. Wychowanek ma obowiązek noszenia osłony nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku (z wyjątkiem pokoi).
 8. Wychowanek ma obowiązek używania jedynie swoich przyborów.
 9. Wyżywienie zaplanowane jest od wtorku od II śniadania.