ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Ze względu na epidemię Covid – 19 oficjalna uroczystość została podzielona na trzy części. Pan Dyrektor Stanisław Kosmowski powitał młodzież, szczególnie uczniów klas pierwszych życząc, aby pobyt w szkole zaowocował zdobyciem zawodu oraz rozwojem pasji i zainteresowań.  Pan Krzysztof Skowroński Wójt gminy Zduny również skierował kilka słów do młodzieży. Życzył, aby nowy rok szkolny był czasem wytężonej nauki, rozwoju zainteresowań i pogłębiania przyjaźni.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku wszyscy uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego.