BEZPIECZNY POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY

Informacje na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020