KONKURS NA EKOLOGICZNĄ OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

W dniu 21 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie ogłoszone zostały wyniki szkolnego konkursu na ekologiczną ozdobę świąteczną.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Organizatorami konkursu byli nauczyciele: p. Agnieszka Piesik i p. Paweł Kudelski. Ozdoby ekologiczne miały formę przestrzenną. Prace konkursowe oceniało niezależne jury, uwzględniając oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni – otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Uroczystość wręczenia nagród uświetniły jasełka przygotowane i przedstawione przez uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie.

Wyniki konkursu:

I miejsce:

Patrycja Gałusa – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

II miejsce:

Elżbieta Gawrysiak – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu

III miejsce:

Justyna Milska – kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu,

Patrycja Wróbel – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

 

WIGILIA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Czwartkowe popołudnie w Zduńskiej Dąbrowie rozbrzmiewało echem śpiewanych kolęd, świątecznych życzeń i śmiechem rozpromienionych uczestników biesiady. Ten idylliczny obraz odnosi się oczywiście do Wieczerzy Wigilijnej organizowanej już po raz siedemnasty przez Dyrekcję, nauczycieli, pracowników i uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie dla dzieci Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie.

Całość tego szczytnego przedsięwzięcia jak co roku rozpoczęła się od jasełkowej inscenizacji przygotowanej przez młodzież placówki edukacyjnej z Zduńskiej Dąbrowy. Występy barwnych postaci zabarwionych lekkim, przyjemnym humorem i okraszonych wokalnymi popisami uczniów naszej szkoły wprawiły widzów w atmosferę zadumy i rozluźnienia.

W części oficjalnej głos zabrał dyrektor Stanisław Kosmowski, który w swoim przemówieniu wskazał na główne wartości wynikające z tego typu inicjatyw budujących poczucie jedności, wzajemnego szacunku i dobroci czynionej bliźniemu. Po przywitaniu dzieci oraz opiekunów z Gostynina, a także licznie przybyłych gości, wśród których byli rodzice, absolwenci, sponsorzy, przedstawiciele lokalnych firm, organizacji społecznych i instytucji samorządowych czas przyszedł na Wieczerzę Wigilijną przygotowaną w stołówce szkolnej specjalnie na tę okazję.

Odczytanie fragmentu Pisma Świętego, wspólne śpiewanie kolęd oraz życzenia opłatkowe rozpoczęły kolejną część czwartkowego przedsięwzięcia. Najbardziej wyszukane potrawy z kanonu polskiej sztuki kulinarnej, takie jak smażony karp, ryba po grecku, pierogi z kapustą i grzybami i wiele, wiele innych przez cały wieczór pieściły podniebienia uczestników Wigilii. Dla dzieci z Gostynina długo wyczekiwana chwila nadeszła wraz z pojawieniem się na szkolnych korytarzach Świętego Mikołaja, który jak co roku szczodrze obdarował naszych milusińskich, a i śmiechu było przy tym co niemiara.

Czas mijający uczestnikom Wigilii na wspólnych rozmowach, wspomnieniach oraz zabawach w późnych godzinnych wieczornych dobiegł końca i nadszedł najmniej oczekiwany moment pożegnania podopiecznych gostynińskiej placówki. Widok oddalającego się autokaru z dziećmi sprawił, iż na twarzach wielu zgromadzonych pojawiły się łzy wzruszenia i nadciągającej tęsknoty.

Z nadzieją, a także niecierpliwością czekamy jednak na kolejne grudniowe popołudnie kiedy to w roku 2019 będziemy mieli zaszczyt po raz osiemnasty gościć naszych przyjaciół z Gostynina.

 

 

 

KURS – OBSŁUGA KASY FISKALNEJ

W dniach 17 – 18 grudnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kursie obsługi kasy fiskalnej. Celem kursu było zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym wyposażonym w kasę fiskalną. Uczniowe zapoznali się z podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez każdego sprzedawcę przy użyciu kasy fiskalnej, m.in. drukowanie paragaonów, tworzenie raportów i rozliczeń kasowych na koniec danego okresu. Poznali również wiele przydatnych wskazówek związanych z organizacją stanowiska handlowego wyposażonego w kasę fiskalną.

Podczas zajęć praktycznych uczniowie mieli okazję pracować na 2 typach kas (Posnet, Elzab). Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym, a uczniowie otrzymali stosowne zaświadczenia, (zgodne ze wzorem MEN).

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr „Denar” z Bydgoszczy.

 

 

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

We wtorek, 11 grudnia 2018 roku, uczniowie klas pierwszych i drugich ZSCKR spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Starszy sierżant Tomasz Piechowski oraz starszy sierżant Marta Jasińska poruszali wiele problemów młodzieżowego świata. Wygłosili prelekcję upowszechniającą właściwe postawy, mechanizmy obronne i konsekwencje wynikające z zagrożeń, na jakie mogą być narażeni uczniowie. Podając przykłady z życia wzięte, uwrażliwiali na różne niebezpieczeństwa związane z zażywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz apelowali o uruchomienie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego, z zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych spotkanych w realu i Internecie. Policjanci, odpowiadając na pytania, uświadomili młodzieży konsekwencje zdrowotne i prawne, jakie mogą wynikać z nierozważnego i beztroskiego zachowania. Uczniowie z pewnością na długo zapamiętają pouczające porady prawne.

 

 

SUKCES UCZNIA W KONKURSIE „INEKS DLA ROLNIKA”

To już V edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego celem jest:

  • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

I etap przeprowadzony został w szkołach zgłoszonych do konkursu. ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali uczniowie z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik:

  • Damian Olejniczak
  • Norbert Sieczkowski
  • Mateusz Witaszewski

II etap konkursu odbył się 6 grudnia 2018 roku w ZSCKR w Starym Brześciu, gdzie 60 uczestników pisało test składający się z 60 pytań. Obejmował on zagadnienia  z: anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Po teście wyłoniono 20 zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału ogólnopolskiego konkursu.Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły Mateusz Witaszewski, który będzie się starał o indeks na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

W ostatnim, czyli III etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” uczestnicy będą musieli przygotować 15-minutową prezentację multimedialną i odpowiedzieć na pytania komisji z przygotowanego tematu.

 

 

SZCZEGÓLNY GOŚĆ W NASZEJ SZKOLE

6 grudnia 2018 roku, w ramach wizytacji parafii św. Jakuba Apostoła w Zdunach, ks. bp. Andrzej Franciszek Dziuba Ordynariusz Diecezji Łowickiej, w asyście ks. Andrzeja Sylwanowicza sekretarza bpa i ks. Jarosława Swędraka proboszcza parafii, odwiedzili ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. W otoczeniu nauczycieli, pracowników, uczniów klas pierwszych i drugich, w progach szkoły gości powitali dyrekcja i uczniowie szkoły. Następnie w oficjalnym spotkaniu w sali konferencyjnej pan dyrektor przedstawił historię szkoły, jej załozycieli i patronów, kierunki kształcenia, rozwój szkoły i najważniejsze coroczne wydarzenia szkolne. Ks. biskup w swoim wystąpieniu do uczniów klas trzecich i czwartych, wspomniał m.in. o swoim, tegorocznym złotym jubileuszu matury i realiach tamtych i dzisiejszych czasów, życząc młodzieży dobrego wyboru kierunku studiów, wszelkiej pomyślności i szczęścia osobistego i rodzinnego. Kolejnym etapem wizytacji było zwiedzanie budynków szkoły. Ostatnim akcentem był wspólny obiad z przedstawicielami całej społeczności szkolnej.

 

 

TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji ,,TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM”.

Celem było zbieranie różnego rodzaju maskotek, które posłużą służbom ratowniczym do udzielania wsparcia psychologicznego, zminimalizowania stresu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach. Przeprowadzeniem zbiórki maskotek w szkole i w internacie zajęła się pani Agnieszka Piesik wraz z uczennicami klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu – Patrycją Gałusą, Patrycją Wróbel, Pauliną Wielgosz.

Wszystkim uczniom, a także nauczycielom, którzy przekazali maskotki na ten szlachetny cel serdecznie dziękujemy.

 

 

ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE NA NARODOWEJ WYSTAWIE ROLNICZEJ W POZNANIU

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza. W jej otwarciu uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślił rolę, jaką odegrali mieszkańcy wsi w naszej historii i rozwoju gospodarczym.

W wydarzeniu zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości udział wzięli przedstawiciele wszystkich 52 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa.

Naszą szkołę reprezentowali: pan dyrektor Stanisław Kosmowski, pani wicedyrektor Zofia Rosa, nauczyciele przedmiotów zawodowych: Agnieszka Piesik, Magdalena Bajena, Jakub Gajewski, Piotr Surma oraz uczniowie III klasy technikum weterynaryjnego: Julia Zakrzewska, Katarzyna Zagórska, Bartek Woźniak i Jakub Żakieta. W trakcie trzydniowej wystawy można było zapoznać się między innymi z osiągnięciami Kół Gospodyń Wiejskich, Urzędów Marszałkowskich, Uniwersytetów Przyrodniczych oraz innych organizacji branżowych w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W trakcie trwania Narodowej Wystawy Rolniczej swoje pięć minut miały uczestniczące w niej szkoły rolnicze, które zaprezentowały swój dorobek edukacyjny oraz wzięły w udział w konkursie na najpiękniejsze stoisko wystawowe. W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pierwsze miejsce zajął ZSCKR w Bystrej, drugie ZSCKR w Sichowie Dużym, a trzecie miejsce przypadło w udziale ZSCKR w Rudce. Pozostałe szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Na terenie MTP można było oglądać ekspozycję prezentującą historyczne i współczesne maszyny rolnicze oraz najnowocześniejsze urządzenia np. drony wykorzystujące system GPS do aplikowania nawozów. Prezentowane były także zwierzęta z polskiej hodowli, konie, owce, kozy, króliki, drób oraz bydło ras mlecznych i mięsnych. Można było podziwiać zmagania jeźdźców podczas konkursów na arenie, być uczestnikiem CAVALIADY – międzynarodowych zawodów jeździeckich. Odbywały się też liczne degustacje, pokazy kulinarne, a także konkursy, zabawy i animacje dla dzieci.

Niezwykle miłym akcentem w trakcie trwania wystawy była wizyta na naszym stoisku pana Rafała Romanowskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Roberta Jakubika Z-cy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w MRiRW.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

 

 

 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY JEŹDZIECKIE POZNAŃ 2018

30 listopada tego roku, uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestnictwa w Cavaliadzie, która odbywała się w Poznaniu.

Cavaliada to międzynarodowe zawody jeździeckie, na które składa się cykl halowych zmagań sportowych. Celem Cavaliady jest popularyzacja jeździectwa jako dyscypliny sportowej i formy rekreacji oraz pobudzanie zainteresowania hodowlą koni.

Młodzież mogła podziwiać najpiękniejsze konie i oczywiście niezwykle uzdolnionych jeźdźców z całego świata a także zwiedzać wystawy zróżnicowanych ras zwierząt hodowlanych.