Eko-ogród i eko-pracownia – 2010

Nauczyciele naszej szkoły opracowali projekt pn. eko-ogród i ekopracownia. Jest to działanie w ramach edukacji ekologicznej. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólny koszt projektu wyniósł 26430 zł, z czego 18930 stanowiła dotacja a pozostałą część, czyli 7500 zł wkład własny. Z pozyskanych środków zakupiono do eko-pracowni m. in.: sprzęt audio-video (telewizor i odtwarzacz DVD), kamerę cyfrową, aparat cyfrowy, wizualizer, plansze poglądowe, filmy edukacyjne, stację meteorologiczną, system modułowy (wykorzystywany do wystaw o tematyce ekologicznej) oraz zestaw do badania gleby. W pobliżu szkoły powstał eko-ogród a z pozyskanej dotacji została zakupiona roślinność, która dała początek bogatej bioróżnorodności biologicznej. W ten sposób powstał kolejny zielony zakątek otoczenia szkoły idealnie komponujący się z parkiem wiejskim. Przed tworzeniem eko-ogrodu ogłoszono wśród młodzieży konkurs na projekt tego obiektu. Nowo powstałe eko-pracownia i eko-ogród w znacznym stopniu ułatwią realizację treści ekologicznych a nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia edukacyjne.
Iwona Przytulska
Zduńska Dabrowa, 27.05.2010 r.