PROFILAKTYKA WEDŁUG EKONOMIKA – SKANSENLOVE

29 maja 2018r. nasza szkoła wzięła udział w IV edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej „Profilaktyka według EkonomikaSkansenLove”  , zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, pod patronatem Starosty Łowickiego Krzysztofa Figata.

Ideą przedsięwzięcia było:

– promowanie mody na życie bez uzależnień,

– promowanie różnych form spędzania wolnego czasu w Łowiczu i jego okolicach,

– budowanie współpracy ze służbami mundurowymi i lokalnymi przedsiębiorcami,

– integracja środowisk szkół ponadgimnazjalnych w powiecie łowickim.

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łowickiego miała możliwość rywalizacji w 7 konkurencjach. Na szczególną uwagę zasługuje III  Armageddon o Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, w którym to nasi uczniowie: Bojanowska Gabriela,Pasikowska Patrycja, Jaszczak Agata, Legęć Jakub, Jagodziński Piotr, Łysio Dawid, pokonując kolejne przeszkody i dzielnie się wspierając najszybciej dotarli do mety, zajmując najwyższe miejsce na podium.

Wzięliśmy również udział w rywalizacji międzyszkolnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu – Żywe Warcaby, w której zajęliśmy III miejsce.

Poza wymienionymi konkurencjami uczniowie mieli  możliwość skorzystania z wielu innych atrakcji i pokazów, m.in.: ćwiczenia na trampolinach,  zajęcia samoobrony prowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu,pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,warsztaty taneczne break dance, wspinaczka dla odważnych,  porady dotyczące zdrowego odżywiania,pomiar tkanki tłuszczowej, pokazy Strongman Konrada Karwata.

Wróciliśmy do szkoły zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, czekamy na kolejna edycję tej międzyszkolnej imprezy.

 

 

 

 

 

 

IV AGROMAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

27 maja 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyła się IV już Agromajówka, czyli impreza skierowana przede wszystkim do środowisk rolniczych i lokalnej społeczności regionu łowickiego. Przedsięwzięcie pod hasłem ,,KONIE – piękno i nie tylko…” miało na celu promocję koni, sportów konnych oraz turystykę konną jako elementu zdrowego trybu życia.

Część oficjalną tegorocznej Agromajówki rozpoczął jej organizator i gospodarz, czyli dyrektor ZSCKR. im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie Pan Stanisław Kosmowski. Przywitał on wszystkich zgromadzonych oraz gości specjalnych posła na Sejm Pawła Bejdę, starostę powiatu łowickiego Krzystofa Figata oraz radnego powiatu łowickiego Jerzego Wolskiego. W kilku słowach dyrektor szkoły omówił program imprezy oraz jej cele, po czym przekazał głos panu posłowi, który z życzył wszystkim udanej zabawy.

Po części oficjalnej przyszedł czas na zapowiedziane atrakcje. Pierwszym punktem programu był pokaz skoków przez przeszkody w wykonaniu zawodników Ludowego Klubu Jeździeckiego GABON Walewice. Następnie brawurowy pokaz powożenia sportowego w wykonaniu pana Daniela Kolasy, zawodnika biorącego udział w zawodach rangi ogólnopolskiej wywołał wśród widzów falę entuzjazmu i podziwu. Pokaz woltyżerki, czyli swoistego rodzaju gimnastyki na koniu w wykonaniu grupy ROYAL Gajewniki składającej się z dzieci od lat 6 do 16 również cieszył się dużym zainteresowaniem.

            Po emocjach związanych z występami koni przyszedł czas na pokaz najnowszych zdobyczy techniki rolniczej w postaci maszyn firm: John Deere, New Holland oraz Valtra, które w pracy wykorzystują systemy nawigacji satelitarnej znajdujące zastosowanie w tzw. rolnictwie precyzyjnym.

Kolejnym punktem programu Agromajówki w Zduńskiej Dąbrowie był pokaz tresury psów i dogoterapii w wykonaniu pracowników Centrum Szkoleń Instruktorskich Green Way, który najwięcej frajdy sprawił najmłodszym uczestnikom imprezy. Wracając do dyscyplin konnych po występie grupy Green Way na padoku pojawił się młody, ale niezwykle utytułowany zawodnik powożenia sportowego pan Marcina Kilańczyk ze Stada Ogierów w Bogusławicach, który powożąc parą koni rasy śląskiej Lindo i Barok zaprezentował swoje nieprzeciętne umiejętności. Do wszystkich fanów dzikiego zachodu skierowany był z kolei pokaz jazdy w stylu „Western” w wykonaniu panów: Mirosława Płuciennika i Bartosza Skonecznego, po którym po raz drugi przed widownią pojawiła się treserka z Centrum Szkoleń Instruktorskich Green Way, tym razem prezentując umiejętności swojego podopiecznego w tzw. agility, czyli pokonywaniu toru przeszkód przez psa.

Piękno i wyjątkowość koni różnej rasy można było podziwiać z kolei podczas pokazu koni fryzyjskich, śląskich, huculskich i zimnokrwistych, które w pełnej krasie zaprezentowały się przed publicznością wraz ze swoimi opiekunami. Z kolei występ uczennic szkoły w Zduńskiej Dąbrowie Katarzyny Zielińskiej, Olgi Piskorskiej i tegorocznej absolwentki Weroniki Marciniak ujeżdżających konie ze stajni należącej do wspomnianej placówki wzbudziły największy entuzjazm oraz kawalkadę braw.

Na koniec tego wyjątkowego przedsięwzięcia kulturalno-dydaktycznego wystąpił teatr konny CABRIOLA w składzie Katarzyna Cygler i Małgorzata Prus, które zaprezentowały niezwykle barwną etiudę spektaklu ”Zaczarowany Świat Melanii”.

Warto wspomnieć jeszcze, iż cennego komentarza do poszczególnych punktów związanych z dyscyplinami konnymi dostarczył pan Paweł Grochocki, wybitny znawca tematyki.

Uczestnicy Agromajówki mieli możliwość skorzystać z przejażdżki na koniach, przejażdżki powozami oraz obejrzeć dodatkowo wystawy alpak, koni sztumskich, fryzyjskich, śląskich, huculskich, firm: nawozowych, paszowych, dystrybutorów sprzętu rolniczego oraz innych związanych z rolnictwem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

26 maja 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie p. Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z senatorem p. Przemysławem Błaszczykiem i posłem p. Markiem Matuszewskim spotkali się z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami oraz ich rodzicami. Goście zostali powitani przez całą społeczność szkolną. Przedstawiciele uczniów, ubrani w stroje łowickie, dziękując za przybycie wręczyli Panu Ministrowi kwiaty.

Pan Minister Krzysztof Jurgiel odniósł się do reformy szkolnictwa oraz obiecał, że nadal będzie wspierał rozwój bazy techno-dydaktycznej w szkołach rolniczych. Podziękował nauczycielom za trud wkładany w wychowanie oraz kształcenie kadr potrzebnych w sektorze agrobiznesu.

Następnie odbyło się spotkanie z rolnikami gminy Zduny i ościennych powiatów.

AGROMAJÓWKA W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Miło nam poinformować, że Agromajówkę w Zduńskiej Dąbrowie swoim patronatem medialnym objęło Radio Victoria

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Klauzula informacyjna

Działając w celu wypełnienia obowiązku opisanego w art. 13 RODO, (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Zduńska Dabrowa 64, 99-440 Zduny
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: bajena.magdalena@wp.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć; Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  2. promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, zawodów i ich dokumentowania, oraz utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły i innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej – na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa.
  2. w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkoły.
 7. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z wypełnieniem obowiązku szkolnego, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w życiu szkoły, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych w szkole.
 10. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego, w celu:
  1. zwiększenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz innych osób przebywających na terenie szkoły,
  2. ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,
  3. wyjaśniania sytuacji konfliktowych
  4. ustalania sprawców nagannych zachowań, np. kradzieży, bójek, zniszczenia mienia,
  5. zmniejszenia ilości zniszczeń na terenie szkoły
 11. Obraz monitoringu jest rejestrowany i przechowywany przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

LEKCJA FIZYKI INACZEJ…

24 maja 2018 roku uczniowie klas pierwszych zwiedzili EC1 Planetarium i EC1 Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. Młodzież uczestniczyła w dwóch pokazach filmowych: „W Kosmos i z powrotem ” oraz „Czarne dziury”. Po każdym pokazie był czas na rozmowę z prezenterem, który odpowiadał na nurtujące widzów pytania. Atrakcją było również zwiedzanie EC1 Centrum Nauki i Techniki. Uczniowie mogli zobaczyć unikalną, secesyjną Halę Maszyn w EC1 Wschód, nowoczesne przestrzenie budynku N, zbudowanego w miejscu dawnej kotłowni, Sterownię, Kotłownię i Maszynownię EC1 Zachód. Wycieczka oprócz walorów edukacyjnych, spełniała również cel integrujący uczniów klas pierwszych.

 

MŁODZIEŻ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY PONOWNIE WYJEDZIE NA STAŻ DO NIENBURGA

Zaledwie cztery miesiące temu młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej wróciła z dwutygodniowego stażu w ramach programu Erasmus+, a już trwają przygotowania do kolejnego wyjazdu. Tym razem do Nienburga pojadą uczniowie z klas technikum rolniczego w ramach programu POWER. Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” realizowany jest w naszej szkole od września ubiegłego roku i ma na celu zwiększenie samozatrudnienia jej absolwentów, poprzez wprowadzenie do gospodarstw alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt. Stąd projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu: ekologicznego chowu zwierząt, produkcji żywności ekologicznej, wykorzystania zwierząt w rekreacji i zooterapii. W trakcie dwutygodniowego stażu w DEULA w Nienburgu młodzież będzie miała również okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, etologią i dobrostanem zwierząt dzikich utrzymywanych w niewoli, pielęgnacją i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także ochroną środowiska związanej z produkcją zwierzęcą. Jednak zasadniczym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie przez nich dodatkowych kompetencji zawodowych. Obecnie 21 uczniów uczestniczy w zajęciach przygotowujących ich do odbycia stażu, które obejmują przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Wyjazd 18 osobowej grupy planowany jest na czerwiec tego roku. Kolejna grupa uczniów, w ramach tego samego projektu, wyjedzie w maju 2019 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.

ŁOWICKA PIESZA PIELGRZYMKA ZA NAMI

19 maja, po 6 dniach drogi pod hasłem: “Posłani przez Ducha Świętego”, dotarła na jasnogórskie wzgórze 363 Łowicka Piesza Pielgrzymka, w tym liczna 40 osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Uczniowie szkoły mocno zaakcentowali swoje uczestnictwo, przygotowując zgodną z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, patriotyczną oprawę wraz z silnie wybrzmiałymi okrzykami: “Niepodległa na zawsze”.

SPEKTAKL PORUSZAJĄCY TEMAT UZALEŻNIEŃ,

18 maja 2018 roku w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie odbył się spektakl poruszający temat uzależnień, przemocy i obojętności. Fabuła widowiska wprowadzała widza w świat młodych ludzi, którzy ulegli uzależnieniom, tym, które są obecnie najgroźniejsze oraz modne. W spektaklu uchwycony został jedynie mały wycinek zagrożeń, jakie może napotkać młodzież. Stanowi on jednak doskonałą bazę do podjęcia rozmów uświadamiających, że takowe istnieją.Uwieńczeniem spotkania była scena finałowa przeprowadzona w formie warsztatowej.