WIZYTA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

26 maja 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie p. Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z senatorem p. Przemysławem Błaszczykiem i posłem p. Markiem Matuszewskim spotkali się z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami oraz ich rodzicami. Goście zostali powitani przez całą społeczność szkolną. Przedstawiciele uczniów, ubrani w stroje łowickie, dziękując za przybycie wręczyli Panu Ministrowi kwiaty.

Pan Minister Krzysztof Jurgiel odniósł się do reformy szkolnictwa oraz obiecał, że nadal będzie wspierał rozwój bazy techno-dydaktycznej w szkołach rolniczych. Podziękował nauczycielom za trud wkładany w wychowanie oraz kształcenie kadr potrzebnych w sektorze agrobiznesu.

Następnie odbyło się spotkanie z rolnikami gminy Zduny i ościennych powiatów.