DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI SZKOŁY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

11 maja 2018 roku odbył się w naszej szkole Dzień Otwartych Drzwi, czyli impreza o charakterze promocyjnym mająca na celu zachęcić młodzież gimnazjalną do wybrania tej właśnie placówki, jako miejsca swojej dalszej edukacji.

Część oficjalna odbyła się w szkolnej stołówce, gdzie około godziny 930 licznie zgromadzili się uczniowie ze szkół w Bielawach, Sobocie, Byszewie i gimnazjum nr 2 w Łowiczu oraz młodzież z Żyrardowa, Łodzi, Skierniewic, Rawy Mazowieckiej czy Zgierza. W pierwszej kolejności głos zabrali uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy – Paulina Wielgosz i Jakub Żakieta, którzy pełnili rolę prowadzących Dzień Otwartych Drzwi.

 Po krótkim wstępie głos zabrał dyrektor szkoły p. Stanisława Kosmowskiego, który powitał przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, jego profilu edukacyjnego oraz zasobów infrastrukturalnych. W sposób obrazowy i czytelny nakreślił dziedziny, w których uczniowie ze Zduńskiej Dąbrowy święcili triumfy wygrywając wiele konkursów oraz olimpiad o zasięgu zarówno regionalnym jak i ogólnopolskim, co w konsekwencji skutkowało zajęciem przez szkołę w roku 2017 wysokiego miejsca w rankingu najlepszych techników w Polsce.

Następnie młodzież gimnazjalna zwiedzała obiekty dydaktyczne należące do placówki. Gimnazjaliści mieli okazję wziąć bezpośredni udział w zajęciach warsztatowych, dzięki czemu mogli przekonać się jak wygląda edukacyjna codzienność w Zduńskiej Dąbrowie.

Atrakcji było wiele i każdy mógł znaleźć dla siebie coś, co mogłoby go zainteresować. W budynku szkoły można było na przykład wziąć udział w pokazie florystycznym, zajrzeć w mikroskopy, w które wyposażona jest pracownia biologiczna, spróbować swoich sił w rysunku technicznym, czy też zatańczyć zumbę. W obiektach o profilu zawodowym odbywały się z kolei warsztaty z resuscytacji i EKG psa, nauki zakładania szwów, a nawet badania krwi oraz wymazów. Na terenie ogródka meteorologicznego można było dokonać pomiarów pogodowych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko nauki jazdy konnej, a w oborze dydaktycznej gimnazjaliści mogli zaobserwować sposób działania nowoczesnego robota udojowego. Na terenie gospodarstwa pokaz maszyn rolniczych zgromadził sporą rzeszę przyszłych rolników. Przybyli licznie uczniowie mogli również zobaczyć internat, przed którym rozmieszczony został sprzęt turystyczny w postaci kajaków oraz rowerów mających na celu w sposób efektywny organizować czas wolny uczniom ze Zduńskiej Dąbrowy.

Mamy nadzieję, że nasze działania spełniły oczekiwania licznie przybyłych gimnazjalistów, którzy mając w pamięci atrakcje związane z bogatą ofertą edukacyjną ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wybiorą właśnie tę szkołę, jako miejsce kontynuowania nauki.

Zapraszamy!!!