MŁODZIEŻ ZE ZDUŃSKIEJ DĄBROWY PONOWNIE WYJEDZIE NA STAŻ DO NIENBURGA

Zaledwie cztery miesiące temu młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej wróciła z dwutygodniowego stażu w ramach programu Erasmus+, a już trwają przygotowania do kolejnego wyjazdu. Tym razem do Nienburga pojadą uczniowie z klas technikum rolniczego w ramach programu POWER. Projekt „Alternatywne formy i kierunki użytkowania zwierząt, szansą na zwiększenie dochodów z produkcji rolniczej i poprawy samozatrudnienia absolwentów naszej szkoły” realizowany jest w naszej szkole od września ubiegłego roku i ma na celu zwiększenie samozatrudnienia jej absolwentów, poprzez wprowadzenie do gospodarstw alternatywnych kierunków i form użytkowania zwierząt. Stąd projekt zakłada poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu: ekologicznego chowu zwierząt, produkcji żywności ekologicznej, wykorzystania zwierząt w rekreacji i zooterapii. W trakcie dwutygodniowego stażu w DEULA w Nienburgu młodzież będzie miała również okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w rozrodzie zwierząt, etologią i dobrostanem zwierząt dzikich utrzymywanych w niewoli, pielęgnacją i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, a także ochroną środowiska związanej z produkcją zwierzęcą. Jednak zasadniczym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów oraz nabycie przez nich dodatkowych kompetencji zawodowych. Obecnie 21 uczniów uczestniczy w zajęciach przygotowujących ich do odbycia stażu, które obejmują przygotowanie: językowe, kulturowe, merytoryczne i pedagogiczne. Wyjazd 18 osobowej grupy planowany jest na czerwiec tego roku. Kolejna grupa uczniów, w ramach tego samego projektu, wyjedzie w maju 2019 roku.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszystkie koszty projektu związane z uczestnictwem w zajęciach przygotowawczych, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdami lokalnymi w trakcie odbywania stażu są w pełni finansowane przez Unię Europejską.