POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. W obecności całej społeczności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie tegoroczni abiturienci odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało trzech uczniów z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz jedna uczennica z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Na ręce ich rodziców zostały złożone listy gratulacyjne.

W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich.

Po części oficjalnej absolwenci udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nie obyło się oczywiście bez łez…

 

 

 

DZIEŃ ZIEMI

Z okazji Dnia Ziemi, 23 kwietnia 2018 roku członkowie koła LOP zorganizowali ,,Marsz Bocianów”.

Wszystkie odświętnie przystrojone ,,szkolne bociany” udały się na spotkanie ze swoimi bocianimi kuzynami oraz innymi przedstawicielami ptasiej gromady.

Obserwacje ptaków były prowadzone w Złakowie Kościelnym na obszarze Natura 2000, gdzie aktualnie można spotkać: bociany, bataliony, czajki, rycyki, rybitwy, gęsi, łabędzie i inne.

 

ETAP OKRĘGOWY XLII OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

20 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego. Łącznie w 9 blokach tematycznych konkurowało ze sobą ponad 200 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych przede wszystkim z województw:  mazowieckiego i łódzkiego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.  Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów, w tym także na etapie okręgowym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach.

W tym roku 10 naszych uczniów startowało w 5 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Najlepsze wyniki uzyskali: Kuba Olszewski – 4 miejsce w bloku produkcja roślinna, Kuba Żakieta – 5 miejsce w bloku produkcja zwierzęca i Michał Stańczyk – także 5 miejsce w bloku weterynaria. Pozostali uczniowie, którzy nas reprezentowali to: Radek Rudnicki, Mateusz Bombrych, Damian Łąpieś, Daniel Staniaszek, Karolina Trafalska, Angelika Tarka i Darek Jachimek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich opiekunom dziękujemy za udział.

 

 

ZWYCIĘSCY HEROSI

19 kwietnia w ZSL nr 2 w Łowiczu odbyły się II Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Przeciąganiu Liny.W tych siłowych zmaganiach wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Niczym najlepsi, wielcy starożytni olimpijczycy, a dzisiejsi strongmani, dzielnie walczyli w swojej kategorii chłopców, zwyciężając w ostatecznej klasyfikacji.

MARTA WOŁOWSKA WYRÓŻNIONA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM XXII PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI SZKÓŁ ZAWODOWYCH

19 kwietnia 2018 roku w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie XXII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Celem projektu było m.in. motywowanie uczniów i nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań związanych z własnymi zainteresowaniami, popularyzacja sztuki oraz rozwijanie wrażliwości twórczej.

W ramach tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy: literacki, plastyczny i fotograficzny. To właśnie w tym ostatnim Marta Wołowska z kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, pod opieką p. Bogumiły Banasik, zmierzyła się ze sporą konkurencją (65 prac fotograficznych) i wykonała fotografię zgodną z tematem – „Drugie życie”. Jej praca pt. „Zrób przelew życia” przykuła uwagę jury i tym samym zdjęcie zostało wyróżnione.
W tym samym konkursie wzięła również udział Agnieszka Wołowska, siostra Marty.

Serdecznie gratulujemy.

 

SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

W piątek 13 kwietnia 2018 roku odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Finał konkursu miał miejsce w Katowicach na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie wzięli udział najlepsi z najlepszych z całej Polski. Do konkursu przystąpiło 45 uczniów z różnych województw Polski. Powiat łowicki reprezentowali Stella Przybylska i Jakub Żakieta, uczniowie II klasy technikum weterynaryjnegonaszej szkoły oraz Agata Dziąk z  III klasyTechnikum Ekonomicznego przy ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu. Stella i Agata znalazły się w ścisłym finale konkursu, osiągając ogromny sukces. Komisja była zachwycona bardzo wysokim poziomem wiedzy uczniów z zakresu podatków.

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki w formie głośników, a pierwsza trójka otrzymała indeksy na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz nagrody finansowe za I miejsce 4000zł; II – 3000 zł; III – 2000zł; IV – 1000zł oraz V – 500zł, pozostałe miejsca nagrody rzeczowe.

Uczestnicy konkursu musieli nie tylko opanować informacje dotyczące systemu podatkowego w Polsce, ale również „oswoić” ordynację podatkową i ustawę o swobodzie działalności.

Celem konkursu jest przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych oraz popularyzacja zawodu doradcy podatkowego. Warto dodać, ze konkurs ma rangę konkursu międzynarodowego.

Uczniów do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

DANIEL STANIASZEK ZOSTAŁ FINALISTĄ

12 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się IV edycja konkursu ,,Indeks dla rolnika”, który adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego cele to:

  • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego, jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania.

II etap konkursu odbył się 5 grudnia 2017r w ZSCKR w Starym Brześciu. Wzięło w nim udział 75 uczestników z 25 szkół. Uczniowie pisali test składający się z 60 pytań, który obejmował zagadnienia z anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Na podstawie wyników testu wyłoniono 19 zwycięzców zakwalifikowanych do finału konkursu, który odbył się 12 kwietnia 2018r.
Przybyłych finalistów powitali Rektor oraz Dziekani Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Daniel Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.

W ostatnim, czyli III etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” uczestnicy przygotowali 15 minutową prezentację multimedialną w programie PowerPoint na temat: „Soja – walory i zagrożenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Po jej przedstawieniu odpowiadali na pytania komisji konkursowej z zakresu tematu prezentacji. Pobyt i udział w konkursie zakończył się sukcesem dla Daniela, ponieważ został finalistą i uzyskał indeks na wyższą uczelnię. Od sponsorów konkursu otrzymał albumowe wydanie książki „Cztery pory roku„- województwo kujawsko –pomorskie, weekendowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu ,,Jawor” w Sarbinowie nad morzem.

Organizatorzy zadbali, o każdy szczegół konkursu. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy zebrani uczestniczyli w interesującym wykładzie o zachowaniu zwierząt w sytuacjach stresowych, a następnie wysłuchali koncertu muzyki poważnej.

 

 

 

SUKCES UCZNIÓW W TURNIEJU POŻARNICZYM

W środę, 11 kwietnia, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który w tym roku przebiegał pod hasłem: ,, Młodzież zapobiega pożarom”. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Kawecka z klasy I TW oraz Adam Czajka i Mateusz Dałek z klasy IV TR. W pierwszej kolejności uczestnicy turnieju zmierzyli się z testem zawierającym między innymi pytania zakresu przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. W drugim etapie eliminacji turnieju, do którego zakwalifikowali się wszyscy uczniowie z naszej szkoły, trzeba było udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez jury konkursu. W wyniku rywalizacji, która przebiegała w grupie uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, Adam Czajka zajął II miejsce, a Natalia Kawecka III miejsce. Otrzymali oni atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy !!!

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W ZAKŁADZIE KARNYM W ŁOWICZU

26 marca 2018r. uczniowie klasy III TR i 5 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III TW uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Zakład Karny w Łowiczu, mających na celu uświadomienie konsekwencji i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

Wychowawca Oddziału Terapeutycznego przedstawił swoich podopiecznych i opowiedział młodzieży, jak przebiega organizacja procesu terapeutycznego, jaka jest jego specyfika, jakie ma zadanie – przysposobić osadzonych do funkcjonowania i radzenia sobie w warunkach wolnościowych.

Uczniowie rozmawiali z uzależnionymi osobami objętymi terapią w zakładzie karnym, które występują w podwójnej roli – są przede wszystkim więźniami ale jednocześnie pacjentami. Usłyszeli prawdziwe historie mężczyzn w wieku od 32 do 43 lat, których uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu zawiodło na drogę przestępczą i wprost do zakładu karnego.   Z osobistych relacji osadzonych dowiedzieli się, jak łatwo popaść w nałóg, że on nie wybiera i nie zna podziałów społecznych. Usłyszeli, jak środki chemiczne zmieniające nastrój i świadomość mogą zmieniać sferę poznawczą, emocjonalną, sferę zachowania. Popełnia się wtedy błędy wynikające z zaburzeń osobowościowych, podwyższonego poziomu agresji, złej oceny sytuacji. Pojawiają się zaburzenia w relacjach rodzinnych, konflikty i przemoc.
A wszystko to w konsekwencji prowadzi do zrujnowania życia osobistego, zatracenia pasji, odebrania szansy na zdobycie wykształcenia, zawodu i upadku marzeń, bo najważniejszym wówczas staje się jedynie narkotyk i pieniądze na jego zdobycie.

Terapeutka zaznaczyła, że bardzo ważny jest wgląd w siebie uzależnionych, wzbudzenie w nich nadziei na lepsze życie, wskazanie innych sposobów widzenia zarówno samego siebie, jak i świata oraz kształtowanie i nabycie pewnych umiejętności, które pozwoliłyby uzależnionym trwać w trzeźwości. Nie zawsze głównym motywem podjęcia leczenia jest chęć wyzwolenia się z nałogu, ale bardzo często te osoby, które podjęły terapię podczas izolacji więziennej naprawdę chcą się zmienić i zawalczyć o swoją przyszłość, choć nie zawsze kończy się to sukcesem i trwałą abstynencją.

Na podstawie czterech, bardzo przerażających i przejmujących świadectw, uczniowie podjęli refleksję i wyciągnęli wnioski, że substancje psychoaktywne dają tylko złudzenie radości, szczęścia czy ucieczki od problemów, a tak naprawdę oszukują i prowadzą do uzależnienia, które w miarę nasilenia może stać się śmiertelną chorobą.

źródło: https://www.google.pl/search?q=zak%C5%82ad+karny+%C5%82owicz&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9ILCNoiT4L9fmM%252CAAAAAAAAAAABAM%252C_&usg=__Q7InyzDuA1mb5W20FmQS1lR8DaM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjf-96a5q_aAhUHDuwKHZKoCGMQuqIBCKgBMAo&biw=1536&bih=760#imgrc=P2EKqDmUxq3L8M:

 

SEZON KAJAKOWY W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ROZPOCZĘTY!!!

5 kwietnia, Szkolny Klub Kajakowy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły, spływem na rzece Bzurze, rozpoczął kolejny już sezon kajakowy. Czerpiąc radość ze sprzyjającej pogody, a także poznając naturalne uroki otaczającej przyrody, młodzież przepłynęła wyznaczony wcześniej odpowiedni odcinek rzeki.