DANIEL STANIASZEK ZOSTAŁ FINALISTĄ

12 kwietnia 2018 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się IV edycja konkursu ,,Indeks dla rolnika”, który adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego cele to:

  • umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego, jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania.

II etap konkursu odbył się 5 grudnia 2017r w ZSCKR w Starym Brześciu. Wzięło w nim udział 75 uczestników z 25 szkół. Uczniowie pisali test składający się z 60 pytań, który obejmował zagadnienia z anatomii i fizjologii zwierząt, paszoznawstwa i gospodarki paszowej, ras i typów użytkowych zwierząt gospodarskich, żywienia zwierząt gospodarskich, wymagań klimatyczno-glebowych roślin uprawnych, agrotechniki i zbioru i przechowywania plonów.

Na podstawie wyników testu wyłoniono 19 zwycięzców zakwalifikowanych do finału konkursu, który odbył się 12 kwietnia 2018r.
Przybyłych finalistów powitali Rektor oraz Dziekani Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Daniel Staniaszek, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem pani Jolanty Bilskiej.

W ostatnim, czyli III etapie konkursu „INDEKS DLA ROLNIKA” uczestnicy przygotowali 15 minutową prezentację multimedialną w programie PowerPoint na temat: „Soja – walory i zagrożenia w produkcji roślinnej i zwierzęcej”. Po jej przedstawieniu odpowiadali na pytania komisji konkursowej z zakresu tematu prezentacji. Pobyt i udział w konkursie zakończył się sukcesem dla Daniela, ponieważ został finalistą i uzyskał indeks na wyższą uczelnię. Od sponsorów konkursu otrzymał albumowe wydanie książki „Cztery pory roku„- województwo kujawsko –pomorskie, weekendowy pobyt w trzygwiazdkowym hotelu ,,Jawor” w Sarbinowie nad morzem.

Organizatorzy zadbali, o każdy szczegół konkursu. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy zebrani uczestniczyli w interesującym wykładzie o zachowaniu zwierząt w sytuacjach stresowych, a następnie wysłuchali koncertu muzyki poważnej.