POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. W obecności całej społeczności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie tegoroczni abiturienci odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz szczególne zaangażowanie w życie szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało trzech uczniów z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii oraz jedna uczennica z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Na ręce ich rodziców zostały złożone listy gratulacyjne.

W podniosły nastrój uroczystości znakomicie wpisał się program słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów klas trzecich.

Po części oficjalnej absolwenci udali się do swoich pracowni na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Nie obyło się oczywiście bez łez…