ETAP OKRĘGOWY XLII OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

20 kwietnia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych okręgu warszawskiego. Łącznie w 9 blokach tematycznych konkurowało ze sobą ponad 200 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych przede wszystkim z województw:  mazowieckiego i łódzkiego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności, który odbywa się corocznie – od ponad 40 lat,  pod  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.  Jest to  olimpiada  uwzględniana  w rankingu „Perspektyw”.

Organizatorem  jest Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Uczestnicy olimpiady na każdym z trzech etapów, w tym także na etapie okręgowym, w wybranych blokach tematycznych, najpierw zmagają się z 60 pytaniami testowymi, a później  z trzema zadaniami praktycznymi.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie od wielu lat nieprzerwanie biorą udział w tych zmaganiach.

W tym roku 10 naszych uczniów startowało w 5 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Najlepsze wyniki uzyskali: Kuba Olszewski – 4 miejsce w bloku produkcja roślinna, Kuba Żakieta – 5 miejsce w bloku produkcja zwierzęca i Michał Stańczyk – także 5 miejsce w bloku weterynaria. Pozostali uczniowie, którzy nas reprezentowali to: Radek Rudnicki, Mateusz Bombrych, Damian Łąpieś, Daniel Staniaszek, Karolina Trafalska, Angelika Tarka i Darek Jachimek.

Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich opiekunom dziękujemy za udział.