WARSZTATY PROFILAKTYCZNE W ZAKŁADZIE KARNYM W ŁOWICZU

26 marca 2018r. uczniowie klasy III TR i 5 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy III TW uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Zakład Karny w Łowiczu, mających na celu uświadomienie konsekwencji i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

Wychowawca Oddziału Terapeutycznego przedstawił swoich podopiecznych i opowiedział młodzieży, jak przebiega organizacja procesu terapeutycznego, jaka jest jego specyfika, jakie ma zadanie – przysposobić osadzonych do funkcjonowania i radzenia sobie w warunkach wolnościowych.

Uczniowie rozmawiali z uzależnionymi osobami objętymi terapią w zakładzie karnym, które występują w podwójnej roli – są przede wszystkim więźniami ale jednocześnie pacjentami. Usłyszeli prawdziwe historie mężczyzn w wieku od 32 do 43 lat, których uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu zawiodło na drogę przestępczą i wprost do zakładu karnego.   Z osobistych relacji osadzonych dowiedzieli się, jak łatwo popaść w nałóg, że on nie wybiera i nie zna podziałów społecznych. Usłyszeli, jak środki chemiczne zmieniające nastrój i świadomość mogą zmieniać sferę poznawczą, emocjonalną, sferę zachowania. Popełnia się wtedy błędy wynikające z zaburzeń osobowościowych, podwyższonego poziomu agresji, złej oceny sytuacji. Pojawiają się zaburzenia w relacjach rodzinnych, konflikty i przemoc.
A wszystko to w konsekwencji prowadzi do zrujnowania życia osobistego, zatracenia pasji, odebrania szansy na zdobycie wykształcenia, zawodu i upadku marzeń, bo najważniejszym wówczas staje się jedynie narkotyk i pieniądze na jego zdobycie.

Terapeutka zaznaczyła, że bardzo ważny jest wgląd w siebie uzależnionych, wzbudzenie w nich nadziei na lepsze życie, wskazanie innych sposobów widzenia zarówno samego siebie, jak i świata oraz kształtowanie i nabycie pewnych umiejętności, które pozwoliłyby uzależnionym trwać w trzeźwości. Nie zawsze głównym motywem podjęcia leczenia jest chęć wyzwolenia się z nałogu, ale bardzo często te osoby, które podjęły terapię podczas izolacji więziennej naprawdę chcą się zmienić i zawalczyć o swoją przyszłość, choć nie zawsze kończy się to sukcesem i trwałą abstynencją.

Na podstawie czterech, bardzo przerażających i przejmujących świadectw, uczniowie podjęli refleksję i wyciągnęli wnioski, że substancje psychoaktywne dają tylko złudzenie radości, szczęścia czy ucieczki od problemów, a tak naprawdę oszukują i prowadzą do uzależnienia, które w miarę nasilenia może stać się śmiertelną chorobą.

źródło: https://www.google.pl/search?q=zak%C5%82ad+karny+%C5%82owicz&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9ILCNoiT4L9fmM%252CAAAAAAAAAAABAM%252C_&usg=__Q7InyzDuA1mb5W20FmQS1lR8DaM%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjf-96a5q_aAhUHDuwKHZKoCGMQuqIBCKgBMAo&biw=1536&bih=760#imgrc=P2EKqDmUxq3L8M: