222 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dzień 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej stał pod znakiem obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie szkoły pod kierownictwem nauczyciela historii – pana Łukasza Jankowskiego przygotowali akademię, której głównym przesłaniem były słowa Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Podniosłe słowa opowiadające historię sprzed ponad dwóch wieków, oraz przepiękne pieśni patriotyczne wieńczące uroczystość stały się przyczynkiem do rozważań nad stanem postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży celnie zdiagnozowanym przez Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego.                                                                             

Nie ulega chyba wątpliwości, iż zaangażowanie i kunszt recytatorski czy wokalny uczestników akademii, nagrodzone przecież gromkimi brawami publiczności, stały się przyczynkiem do tego, aby uczniowie naszej szkoły zrozumieli jak ważne w życiu każdego Polaka winno być pielęgnowanie wartości związanych z historią kraju, w którym przyszło im żyć.

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszych koleżanek i kolegów z klas czwartych. W murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zebrała się cała społeczność szkolna aby towarzyszyć tegorocznym abiturientom w odebraniu ostatnich w ich życiu świadectw szkolnych oraz obserwować jak z podniesioną głową wstępują w jakże trudną, a jednocześnie pociągającą dorosłość.

Uroczystość rozpoczęła się pełnym ciepłych słów przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał Jan Zdulski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny.

Następnie głos zabrała przedstawicielka rodziców, kierując wzruszające słowa do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz tegorocznych Maturzystów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna pt. ”Wiara, nadzieja, miłość…” przygotowana przez uczniów klas III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu, po której po raz ostatni głos zabrali przedstawiciele klas czwartych.
Na koniec wszyscy uczniowie pozowali do pamiątkowych zdjęć i udali się do swoich klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami.

Teraz już tylko matura i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – życzymy Wszystkim powodzenia.

 

 

DZIEŃ ZIEMI

W dniu 25 kwietnia 2013 roku w naszej szkole zorganizowane zostały obchody Dnia Ziemi. Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która jest naszym wspólnym dobrem.

Dzień Ziemi jest okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Parki narodowe” przygotowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

19 kwietnia 2013 roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Panem Dyrektorem Stanisławem Kosmowskim została zaproszona do ZSP im. 10 Pułku Piechoty Nr 1 w Łowiczu na powiatowo- miejskie obchody „Kwiecień Miesiącem Pamięci  Narodowej”.

Na uroczystość tę przybyli m.in. Dyrektor Kuratorium Oświaty  w Łodzi Delegatura w Skierniewicach – Mirosława Nowacka, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego – Krzysztof Górski, Starosta Łowicki – Krzysztof Figat, Wicestarosta Łowicki – Dariusz Kosmatka, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Grażyna Wagner, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łowicza – Piotr Gołaszewski, Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – Danuta Zakrzewska, Profesor Wiesław Wysocki, przedstawiciele organizacji kombatanckich, członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu z jego prezesem – Piotrem Marciniakiem, reprezentanci instytucji oświatowych, kulturalnych, poczty sztandarowe szkół z terenu Łowicza i powiatu łowickiego oraz dyrektorzy, nauczyciele, młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zaproszeni goście obejrzeli wzruszający montaż słowno-muzyczny, którym to młodzież złożyła hołd Polakom, którzy w czasie II wojny Światowej walczyli na wszystkich frontach świata i ginęli w imię dobra najwyższego – wolności Ojczyzny. Na wszystkich wywarł ogromne wrażenie występ chóru. Chłopcy zaśpiewali m.in. „ Ojczyzno ma”, „Gdy zapłoną nagle świat”, „Boże coś Polskę”.

XXXVII ELIMINACJE OWiUR

W dniu 19 kwietnia 2013 roku, na SGGW w Warszawie, odbyły się XXXVII okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie naszej szkoły brali udział w 7 blokach tematycznych. Najlepszy wynik osiągnął Piotr Jadczak, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, zajmując pierwsze miejsce w bloku produkcji zwierzęcej.  Kolejni uczestnicy tego bloku Mateusz Pabin i Marcin Muras zajęli odpowiednio miejsca V i VII z punktacją równorzędną miejscom IV i VI. Gratulujemy wszystkim, a szczególnie Piotrowi i życzymy mu dalszych sukcesów w eliminacjach centralnych.

KONKURS CHEMICZNY

Już po raz dziewiąty, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest także fundatorem nagród dla zwycięzców.

W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Zwycięzcą został uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Mariusz Biskupski. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej to: Karolina Kalota z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, Róża Gradowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Janek Majewski z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Finał konkursu odbył się 11 kwietnia  w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział 7 uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać pięć  zadań eksperymentalnych.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów, danie impulsu do pogłębiania posiadanej już wiedzy oraz umożliwienie sprawdzenia się w konfrontacji z innymi.

Podziękowaniem dla tegorocznych i jednocześnie zachętą dla przeszłorocznych uczestników, niech będą słowa Marii Skłodowskiej-Curie: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.

INAUGURACJA ROCZNEGO PROGRAMU MENTORINGOWEGO

W dniach 21-22 marca 2013r., na zaproszenie Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie w ramach konkursu „Jestem Szefową” odbyła się inauguracja rocznego programu mentoringowego. Pierwszego dnia na zaproszenie Ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephena Mulla w kinie „Muranów” finalistki wzięły udział w premierze filmu „Operacja Argo”. Natomiast kolejnego dnia odbyło się spotkanie podczas którego każdej z uczestniczek przydzielono Mentorkę, z którą przez rok będzie współpracowała w ramach programu. Zostały również przeprowadzone warsztaty na temat „5-cio stopniowego modelu przywództwa” organizacji Vital Voices.

W NAGRODĘ DO BRUKSELI

W dniach 15-19 marca 2013roku uczennica kl. II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, Arletta Litwinowicz w ramach nagrody konkursu „Jestem Szefową”, brała udział w studyjnej wycieczce do Brukseli. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego oraz spotkanie z Panią poseł do PE Joanną Skrzydlewską. Oprócz tego uczennica zwiedziła malownicze miasto Brugię zwane „Flamandzką Wenecją”, w której uczestniczyła w rejsie po kanałach oraz zabytki Brukseli takie jak Grand Place, Manneken Pis, Katedra św. Michała czy Atomium. Ważnym punktem wycieczki była kolacja z Panią poseł, podczas której można było dowiedzieć się bardzo interesujących rzeczy na temat pracy posła w PE.

Gratulujemy wyjazdu i życzymy dalszych sukcesów.