KONKURS CHEMICZNY

Już po raz dziewiąty, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych technicznych z powiatu łowickiego mogli wziąć udział w konkursie chemicznym, który odbywał się w tym roku szkolnym  pod hasłem „Poznając chemię nie szkodzisz swojemu środowisku”.

Organizatorem konkursu jest ZSP nr 2 w Łowiczu a patronat honorowy objął Starosta Powiatu Łowickiego, który jest także fundatorem nagród dla zwycięzców.

W ostatnim, trzecim etapie konkursu wzięło udział czworo uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Zwycięzcą został uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik – Mariusz Biskupski. Pozostali uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w części finałowej to: Karolina Kalota z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, Róża Gradowska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Janek Majewski z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Finał konkursu odbył się 11 kwietnia  w ZSP nr 2 w Łowiczu. Wzięło w nim udział 7 uczniów z powiatu łowickiego, którzy przeszli pomyślnie przez dwa wcześniejsze etapy: szkolny i międzyszkolny. W finale uczniowie mieli do rozwiązania 10 zadań rachunkowych z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej na poziomie rozszerzonym. Następnie musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi: zaprojektować oraz prawidłowo opisać pięć  zadań eksperymentalnych.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów, danie impulsu do pogłębiania posiadanej już wiedzy oraz umożliwienie sprawdzenia się w konfrontacji z innymi.

Podziękowaniem dla tegorocznych i jednocześnie zachętą dla przeszłorocznych uczestników, niech będą słowa Marii Skłodowskiej-Curie: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”.