222 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dzień 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej stał pod znakiem obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie szkoły pod kierownictwem nauczyciela historii – pana Łukasza Jankowskiego przygotowali akademię, której głównym przesłaniem były słowa Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Podniosłe słowa opowiadające historię sprzed ponad dwóch wieków, oraz przepiękne pieśni patriotyczne wieńczące uroczystość stały się przyczynkiem do rozważań nad stanem postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży celnie zdiagnozowanym przez Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego.                                                                             

Nie ulega chyba wątpliwości, iż zaangażowanie i kunszt recytatorski czy wokalny uczestników akademii, nagrodzone przecież gromkimi brawami publiczności, stały się przyczynkiem do tego, aby uczniowie naszej szkoły zrozumieli jak ważne w życiu każdego Polaka winno być pielęgnowanie wartości związanych z historią kraju, w którym przyszło im żyć.

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszych koleżanek i kolegów z klas czwartych. W murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zebrała się cała społeczność szkolna aby towarzyszyć tegorocznym abiturientom w odebraniu ostatnich w ich życiu świadectw szkolnych oraz obserwować jak z podniesioną głową wstępują w jakże trudną, a jednocześnie pociągającą dorosłość.

Uroczystość rozpoczęła się pełnym ciepłych słów przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał Jan Zdulski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny.

Następnie głos zabrała przedstawicielka rodziców, kierując wzruszające słowa do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz tegorocznych Maturzystów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna pt. ”Wiara, nadzieja, miłość…” przygotowana przez uczniów klas III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu, po której po raz ostatni głos zabrali przedstawiciele klas czwartych.
Na koniec wszyscy uczniowie pozowali do pamiątkowych zdjęć i udali się do swoich klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami.

Teraz już tylko matura i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – życzymy Wszystkim powodzenia.

 

 

DZIEŃ ZIEMI

W dniu 25 kwietnia 2013 roku w naszej szkole zorganizowane zostały obchody Dnia Ziemi. Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która jest naszym wspólnym dobrem.

Dzień Ziemi jest okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Parki narodowe” przygotowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

 

KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

19 kwietnia 2013 roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Panem Dyrektorem Stanisławem Kosmowskim została zaproszona do ZSP im. 10 Pułku Piechoty Nr 1 w Łowiczu na powiatowo- miejskie obchody „Kwiecień Miesiącem Pamięci  Narodowej”.

Na uroczystość tę przybyli m.in. Dyrektor Kuratorium Oświaty  w Łodzi Delegatura w Skierniewicach – Mirosława Nowacka, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego – Krzysztof Górski, Starosta Łowicki – Krzysztof Figat, Wicestarosta Łowicki – Dariusz Kosmatka, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Grażyna Wagner, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łowicza – Piotr Gołaszewski, Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – Danuta Zakrzewska, Profesor Wiesław Wysocki, przedstawiciele organizacji kombatanckich, członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu z jego prezesem – Piotrem Marciniakiem, reprezentanci instytucji oświatowych, kulturalnych, poczty sztandarowe szkół z terenu Łowicza i powiatu łowickiego oraz dyrektorzy, nauczyciele, młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zaproszeni goście obejrzeli wzruszający montaż słowno-muzyczny, którym to młodzież złożyła hołd Polakom, którzy w czasie II wojny Światowej walczyli na wszystkich frontach świata i ginęli w imię dobra najwyższego – wolności Ojczyzny. Na wszystkich wywarł ogromne wrażenie występ chóru. Chłopcy zaśpiewali m.in. „ Ojczyzno ma”, „Gdy zapłoną nagle świat”, „Boże coś Polskę”.