KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

19 kwietnia 2013 roku młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z Panem Dyrektorem Stanisławem Kosmowskim została zaproszona do ZSP im. 10 Pułku Piechoty Nr 1 w Łowiczu na powiatowo- miejskie obchody „Kwiecień Miesiącem Pamięci  Narodowej”.

Na uroczystość tę przybyli m.in. Dyrektor Kuratorium Oświaty  w Łodzi Delegatura w Skierniewicach – Mirosława Nowacka, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego – Krzysztof Górski, Starosta Łowicki – Krzysztof Figat, Wicestarosta Łowicki – Dariusz Kosmatka, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego – Grażyna Wagner, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Łowicza – Piotr Gołaszewski, Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi – Danuta Zakrzewska, Profesor Wiesław Wysocki, przedstawiciele organizacji kombatanckich, członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu z jego prezesem – Piotrem Marciniakiem, reprezentanci instytucji oświatowych, kulturalnych, poczty sztandarowe szkół z terenu Łowicza i powiatu łowickiego oraz dyrektorzy, nauczyciele, młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Zaproszeni goście obejrzeli wzruszający montaż słowno-muzyczny, którym to młodzież złożyła hołd Polakom, którzy w czasie II wojny Światowej walczyli na wszystkich frontach świata i ginęli w imię dobra najwyższego – wolności Ojczyzny. Na wszystkich wywarł ogromne wrażenie występ chóru. Chłopcy zaśpiewali m.in. „ Ojczyzno ma”, „Gdy zapłoną nagle świat”, „Boże coś Polskę”.