DZIEŃ ZIEMI

W dniu 25 kwietnia 2013 roku w naszej szkole zorganizowane zostały obchody Dnia Ziemi. Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na Półkuli Północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na Półkuli Południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy przedstawiciele Homo sapiens dzielą między siebie tę samą planetę, która jest naszym wspólnym dobrem.

Dzień Ziemi jest okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu społeczeństwu, że należy dbać o środowisko naturalne.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Parki narodowe” przygotowali uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.