POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste pożegnanie naszych koleżanek i kolegów z klas czwartych. W murach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zebrała się cała społeczność szkolna aby towarzyszyć tegorocznym abiturientom w odebraniu ostatnich w ich życiu świadectw szkolnych oraz obserwować jak z podniesioną głową wstępują w jakże trudną, a jednocześnie pociągającą dorosłość.

Uroczystość rozpoczęła się pełnym ciepłych słów przemówieniem Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego, po którym nastąpiło wręczenie czwartoklasistom świadectw ukończenia szkoły i nagród za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz stuprocentową frekwencję. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymał Jan Zdulski uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii. Na ręce jego rodziców został złożony list gratulacyjny.

Następnie głos zabrała przedstawicielka rodziców, kierując wzruszające słowa do Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi oraz tegorocznych Maturzystów.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna pt. ”Wiara, nadzieja, miłość…” przygotowana przez uczniów klas III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, technik weterynarii oraz technik architektury krajobrazu, po której po raz ostatni głos zabrali przedstawiciele klas czwartych.
Na koniec wszyscy uczniowie pozowali do pamiątkowych zdjęć i udali się do swoich klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami.

Teraz już tylko matura i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – życzymy Wszystkim powodzenia.