222 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dzień 29 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej stał pod znakiem obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie szkoły pod kierownictwem nauczyciela historii – pana Łukasza Jankowskiego przygotowali akademię, której głównym przesłaniem były słowa Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. Podniosłe słowa opowiadające historię sprzed ponad dwóch wieków, oraz przepiękne pieśni patriotyczne wieńczące uroczystość stały się przyczynkiem do rozważań nad stanem postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży celnie zdiagnozowanym przez Dyrektora Szkoły – Pana Stanisława Kosmowskiego.                                                                             

Nie ulega chyba wątpliwości, iż zaangażowanie i kunszt recytatorski czy wokalny uczestników akademii, nagrodzone przecież gromkimi brawami publiczności, stały się przyczynkiem do tego, aby uczniowie naszej szkoły zrozumieli jak ważne w życiu każdego Polaka winno być pielęgnowanie wartości związanych z historią kraju, w którym przyszło im żyć.