ODWIEDZILIŚMY CENTRALNE TARGI ROLNICZE

W piątek, 25 listopada 2016r., grupa 42 uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami, wybrała się na Centralne Targi Rolnicze . Targi były organizowane w Centrum Targowo-Kongresowym PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie. Młodzież z klas I, II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz kilku przedstawicieli technika weterynarii i technika architektury krajobrazu, podczas zwiedzania targów, mogła zapoznać się z ofertą ponad 200 firm działających na rzecz rolnictwa. Każdy bez problemu mógł znaleźć coś interesującego dla siebie albowiem cała oferta wystawiennicza została podzielona na kilka sektorów tematycznych. W ramach targów młodzież przeszła przez:

 – sektor techniki rolniczej, gdzie prezentowane były najnowocześniejsze maszyny i sprzęt rolniczy: ciągniki, kombajny, maszyny uprawowe, siewniki, wozy paszowe i inne

– sektor środków do produkcji rolniczej, w którym można było zapoznać się z nowościami z nawożenia i ochrony roślin, z kwalifikowanym materiałem siewnym oraz propozycjami żywienia zwierząt.

-sektor usług specjalistycznych oraz wsparcia dla rolnictwa, na terenie którego prezentowały się firmy, mające za zadanie wspieranie wszelkiej działalności rolniczej, przetwórczej i usługowej związanej z branżą Agro. Tutaj można było porozmawiać z przedstawicielami administracji państwowej, ośrodków doradczych, firm ubezpieczeniowych i banków.

-sektor innowacji dla branży rolno-spożywczej, gdzie innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa przedstawiały instytuty naukowe oraz swoją ofertę prezentowały wydawnictwa.

– sektor żywności, w ramach którego przedstawiona była cała branża rolno-przetwórcza i jej najciekawsze, czytaj – najsmaczniejsze produkty.

Młodzieży bardzo się także podobały ciekawostki Targów, w tym szczególnie:

-wystawa zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, prowadzonych przez Instytut Zootechniki, gdzie mogli spotkać Konika Polskiego, konia huculskiego, sokólskiego, sztumskiego, owce wrzosówkę i żeleźnieńską, gęś Biłgorajską i Kartuską oraz kury Zielononóżka kuropatwiana czy Karmazyn.

-wystawa gołębi rasowych,

-prezentacje, oczywiście z możliwością degustacji, tradycyjnych polskich potraw i produktów, a także produktów z Austrii, Słowacji, Chorwacji czy Belgii.

Uczennice z architektury krajobrazu zainteresowały się aranżacjami stołów wigilijnych, które były przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich z różnych regionów Polski, oraz ręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi. Niektóre prezentowane tam ozdoby może zobaczymy podczas tegorocznej Wigilii szkolnej? Na zakończenie prawie czterogodzinnego pobytu uczniowie mogli obejrzeć barwny koncert Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

15209022_1199981216734973_768222459_n-kopiowanie

15281937_1199980820068346_803417738_n-kopiowanie

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE „I TY MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE”

24 listopada 2016 roku dla całej społeczności szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „I Ty możesz zmienić swoje życie”, których celem było przeciwdziałanie problemom, jakie niosą ze sobą alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Zajęcia poprowadzone były oddzielnie dla uczniów klas I i II oraz III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu, a po południu dla Rodziców i Nauczycieli. Przeplatane prezentacjami multimedialnymi, filmami, wykonanymi na żywo utworami muzycznymi o treściach zgodnych z przesłaniem, zajęcia wzbogacone były o prawdziwe historie. Uczniowie i rodzice usłyszeli świadectwa, które ukazywały, jak alkohol i narkotyki okradają młode osoby z ich cennego czasu, sił życiowych i zdrowia, przerywają naukę, niszczą rodzinę, pasje, przyjaźń, miłość, przynoszą nieodwracalne konsekwencje na całe życie. W wyniku zażywania alkoholu, dopalaczy czy narkotyków następuje uszkadzanie procesu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, a także pojawiają się inne szkody wynikające z niewłaściwych okoliczności, czy wydarzeń „przytrafiających się pod wpływem” zachowania agresywne, konflikty z prawem, przestępczość, niepożądane ciąże, ryzyko zakażenia chorobami wenerycznymi itd. Nawet jeżeli młody człowiek tylko od czasu do czasu się upije, może popełnić błąd rzutujący na całe jego życie. Prowadzący kładli szczególny nacisk na wzmacnianie więzi rodzinnych, wzajemnych relacji, podkreślali rolę i wartość wspólnych rozmów zmierzających do dokonywania odpowiednich wyborów i świadomego powiedzenia „NIE”.

Zajęcia pokazujące brutalną prawdę o uzależnieniu i przemocy były niewątpliwie przestrogą dla młodzieży, aby nie ryzykowała przyszłości swojego życia poprzez wchodzenie w kontakt z substancjami psychoaktywnymi i przeciwstawiała się wszystkiemu, co prowadzi do wszelkiego rodzaju uzależnień.

dsc_0112-kopiowanie

dsc_0113-kopiowanie

dsc_0120-kopiowanie

 

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Paweł Kozłowski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, zajął III miejsce w ósmej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Finał konkursu, organizowany przez: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, odbył się 22 listopada 2016 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Do finału przystąpiło 30 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych. Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej. W ścisłej czołówce znalazło się 10 uczniów, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez Komisję. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali nagrody. Paweł, za zajęcie trzeciego miejsca – otrzymał sprzęt grający, aparat fotograficzny, czujnik gazów szkodliwych oraz inne drobne upominki.

Uczeń do udziału w konkursie przygotowywał się z pomocą p. Pawła Kudelskiego. Gratulujemy!

p1710595-2-kopiowanie

p1710599-2-kopiowanie

 

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYDOMICACH I STRUGIENICACH

We wtorek 22 listopada młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wraz z uczniami gimnazjum w Zdunach wzięli udział we wspólnej wycieczce dydaktycznej do Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Żydomicach pod Rawą Mazowiecką oraz do oczyszczalni ścieków w Strugienicach. Ta wyjątkowo nietypowa wyprawa stanowiła element większego przedsięwzięcia jakim było III Ekoforum w Zduńskiej Dąbrowie odbywające się w październiku tego roku pod hasłem „ Ścieki – czy musimy się tego bać”.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić dwie naprawdę nowoczesne oczyszczalnie ścieków wpisujące się swoim profilem w działalność poprawiającą czystość naszego środowiska. W Żydomicach uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat metod oczyszczania ścieków podążając ścieżką edukacyjną „Eko-Filtrem do Rawki” poznając przy okazji od podszewki jak wygląda praca w tego typu obiektach. Finalnym punktem wycieczki było zwiedzanie lokalnej oczyszczalni ścieków w Strugienicach gdzie młodzież na własne oczy mogła zobaczyć działanie urządzeń poprawiających czystość środowiska w ich najbliższych otoczeniu.

dsc_0134-kopiowanie

dsc_0139-kopiowanie

OLIWIA BRZOZOWSKA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 21 listopada 2016 roku w Politechnice Łódzkiej w Audytorium im. A. Sołtana odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2016/17 w województwie łódzkim przyznano 238 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Oliwia Brzozowska, uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Oliwia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. Średnia ocen w roku szkolnym 2015/2016 – 5,25.

W klasie pierwszej zdobyła wyróżnienie w Konkursie Moje Finanse organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Nasza stypendystka interesuje się zwierzętami – funkcjonowaniem ich organizmu, dobrostanem oraz technologiami chowu i hodowli. W kręgu jej zainteresowań jest również trójbój siłowy.

Oliwia pochodzi z Włocławka. Zawód, w którym się kształci jest etapem realizacji jej marzeń. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku medycyny weterynaryjnej w SGGW w Warszawie.

Gratulacje najlepszym uczniom składali: wicewojewoda łódzki   Karol Młynarczyk, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz prorektor ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej Grzegorz Bąk.

Obecny na uroczystości wręczenia dyplomów prof. Grzegorz Bąk, prorektor do spraw kształcenia w Politechnice Łódzkiej, zachęcał uzdolnioną młodzież do studiowania na Politechnice Łódzkiej. Ciekawym akcentem był  także wykład dr Jakuba Szczepaniaka, matematyka słynącego z oryginalnego podejścia do dydaktyki, zatytułowany „La tomatina – matematyka w bitwie pomidorowej” oraz prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji.

Oliwii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

2016-11-21-3173-kopiowanie

2016-11-21-3174-kopiowanie

20161121_141509-kopiowanie

TOMASZ KACPRZAK FINALISTĄ WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ

17 listopada 2016 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach odbył się II Etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Uczestniczyło w nim 30 osób. Wśród nich znaleźli się uczniowie, studenci i rolnicy z trzech oddziałów: Bratoszewice, Piotrków Trybunalski i Kościerzyna, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie Olimpiady. Naszą szkołę reprezentowali: Tomasz Kacprzak i Robert Siekiera z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik oraz Daniel Staniaszek z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Do ścisłej czołówki zakwalifikował się Tomasz Kacprzak z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który został finalistą XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Głównym celem organizowanej olimpiady jest wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej, poprawa stanu świadomości ekologicznej , propagowanie standardów jakości w produkcji rolnej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, zwrócenie uwagi na możliwości korzystania z funduszy unijnych wśród producentów rolnych oraz uczniów szkół rolniczych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe od sponsorów z  poszczególnych powiatów województwa łódzkiego.

Uczniów do olimpiady przygotowała p. Jolanta Bilska, nauczycielka produkcji roślinnej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

6brat-wspolnezdjecie-kopiowanie

 

„ŻYD NA BECZCE” – PRZEJMUJĄCA ADAPTACJA „ZDĄŻYĆ PRZED PANEM BOGIEM”

W dniu 15 listopada 2016 roku do naszej szkoły przyjechali aktorzy z Kieleckiego Teatru Lektur, którzy przedstawili spektakl pt. „Żyd na beczce” na podstawie reportażu Hanny Krall „Zdążyć Przed Panem Bogiem”.

Głównym bohaterem sztuki był Marek Edelman, ostatni żyjący przywódca powstania w getcie warszawskim. W rozmowie z autorką opowiedział o tym, jak można wymordować naród:„… nie ma żadnej bajki… ani snu… ani…fikcji. To po prostu zdarzyło się, choć trudno uwierzyć, w ludzkim świecie. Naszym świecie. …Jeszcze płaczą przez sen świadkowie, albo jak kamienie milczą…”. Motyw przewodni spektaklu to „Nie dać się wepchnąć na beczkę”, co sugeruje, że najważniejszą wartością obok ludzkiego życia jest ludzka godność.

Widowisko teatralne wywarło ogromne wrażenie na młodzieży naszej szkoły, nawet na tych „odpornych”. Wszyscy oglądali je z zapartym tchem. Była to dla nas niezwykła lekcja historii, bardzo ważna w kształtowaniu młodego pokolenia. Dla nas, żyjących w innych czasach ta opowieść wydawała się nieprawdopodobna, ale na pewno dała wszystkim wiele do myślenia.

„… to wszystko zdarzyło się w jakiejś makabrycznej bajce albo śnie…”

zyd-na-beczce-2-kopiowanie

źródło: http://kieleckiteatrlektur.pl/repertuar-aktualny/spektakl/15

 

III KAJAKOWY SPŁYW NIEPODLEGŁOŚCI – BZURA 2016

11 listopada, w piątkowe przedpołudnie Szkolny Klub Turystyki Kajakowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zorganizował III Kajakowy Spływ Niepodległości – Bzura 2016. Podobnie jak w ubiegłym roku ideą spływu było upamiętnienie 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kilkanaście osób, mieszkańców gminy Zduny oraz Łowicza w sposób aktywny, w kajaku, przepłynęło odcinek Bzury z mostu w Strugienicach do Łowicza. Wszyscy uczestnicy spływu mieli do kajaków przyczepione biało-czerwone flagi – symbol narodowego święta. Mimo śnieżnej pogody i zimnych powiewów wiatru spływ odbywał się w przyjaznej atmosferze sprawiając, że świętowanie miało niepowtarzalną scenerię przypominającą spływ zimowy. Nie zabrakło również śpiewanych patriotycznych pieśni podczas ogniska, które uczestnicy spływu rozpalili w połowie odcinka szlaku spływowego. Czas wyprawy upłynął szybko i przyjemnie. Na koniec przy gorącym posiłku wspominano tegoroczne spływy kajakowe po różnych rzekach Polski.

Następny IV Kajakowy Spływ Niepodległości Bzura 2017 – za niespełna rok. Do zobaczenia.

dscn0348-kopiowanie

dscn0354-1-kopiowanie

dscn0360-kopiowanie

dscn0363-kopiowanie

dscn0365-kopiowanie

dscn0375-kopiowanie

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Narodowe Święto Niepodległości to dzień wyjątkowy dla wszystkich tych, dla których Polska to coś więcej niż tylko nazwa kraju, w którym mieszkają. Polska to wspólnota wartości, historii, religii, obyczajów i poczucia jedności.

W czwartkowy poranek 10 listopada uczniowie szkoły w Zduńskiej Dąbrowie dali wyraz swojego przywiązania do tradycji obchodzenia ważnych państwowych świąt w sposób nie tylko uroczysty i wyniosły, ale również pełen patosu, zadumy oraz dobrze pojmowanego poczucia patriotyzmu wynikającego z czystej, bezinteresownej miłości do ojczyzny.

Przygotowana przez nich akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości zawierała wszystkie te elementy programu artystycznego, które w sposób niezwykle skuteczny budują atmosferę podniosłości, poczucia dumy i wspólnoty narodowej. Ponadczasowe wiersze największych polskich wieszczy, przeplatane pięknymi pieśniami, takimi jak „Syberiada”, „Ostatni List”, „Przysięga”, „Dziewczyna z granatem” wywarły na uczestnikach uroczystości ogromne wrażenie wyrysowane na rozpalonych do czerwoności twarzach młodych ludzi spragnionych patriotycznego uniesienia. Z kolei ceremonia przekazania sztandaru szkoły przez uczniów klas maturalnych swoim młodszym kolegom i koleżankom dała szkolnej braci ze Zduńskiej Dąbrowy poczucie braterskiej więzi oraz odpowiedzialności za losy placówki dydaktycznej o wieloletniej tradycji, do której być może w przyszłości będą uczęszczać również ich dzieci.

Całość programu obchodów Święta Niepodległości w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie dopełniło kończące uroczystości wystąpienie dyrektora szkoły pana Stanisława Kosmowskiego nawiązujące swoją treścią do tych wszystkich, ponadczasowych prawd, które sprawiają, iż słowo Polska znaczy dla młodego Polaka coś więcej niż tylko geograficzna nazwa państwa.

dsc_0019-kopiowanie

dsc_0022-kopiowanie

dsc_0025-kopiowanie

dsc_0036-kopiowanie

dsc_0040-kopiowanie

dsc_0041-kopiowanie

 

 

WYCIECZKA EDUKACYJNA

W dniu 9 listopada 2016 roku uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii odwiedzili Stolicę. Warszawa przywitała młodzież pierwszym w tym roku śniegiem.

Pierwszym punktem wycieczki była Klinika Koni Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego. Nowoczesne i bogate wyposażenie kliniki zrobiło na uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie. Uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia stajni i krytej ujeżdżalni, gdzie studenci uczą się jeździć konno.

Kolejnym punktem wycieczki było muzeum Pawiak. Nie było osoby, której nie poruszył i zmusił do refleksji tragiczny los więźniów w okupowanej Polsce.

Na zakończenie dnia czekała młodzież chwila rozrywki w Teatrze Komedia, gdzie obejrzeli znakomity spektakl w reżyserii Jerzego Bończaka pt. “Hotel Westminster”. Gwiazdorska obsada i przezabawne dialogi wprowadziły wszystkich w doskonały nastrój i w dobrych humorach uczniowie wrócili do Zduńskiej Dąbrowy.

img_20161109_142526-kopiowanie

received_687896061375460-kopiowanie