ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE „I TY MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE”

24 listopada 2016 roku dla całej społeczności szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „I Ty możesz zmienić swoje życie”, których celem było przeciwdziałanie problemom, jakie niosą ze sobą alkohol i inne substancje psychoaktywne.

Zajęcia poprowadzone były oddzielnie dla uczniów klas I i II oraz III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu, a po południu dla Rodziców i Nauczycieli. Przeplatane prezentacjami multimedialnymi, filmami, wykonanymi na żywo utworami muzycznymi o treściach zgodnych z przesłaniem, zajęcia wzbogacone były o prawdziwe historie. Uczniowie i rodzice usłyszeli świadectwa, które ukazywały, jak alkohol i narkotyki okradają młode osoby z ich cennego czasu, sił życiowych i zdrowia, przerywają naukę, niszczą rodzinę, pasje, przyjaźń, miłość, przynoszą nieodwracalne konsekwencje na całe życie. W wyniku zażywania alkoholu, dopalaczy czy narkotyków następuje uszkadzanie procesu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, a także pojawiają się inne szkody wynikające z niewłaściwych okoliczności, czy wydarzeń „przytrafiających się pod wpływem” zachowania agresywne, konflikty z prawem, przestępczość, niepożądane ciąże, ryzyko zakażenia chorobami wenerycznymi itd. Nawet jeżeli młody człowiek tylko od czasu do czasu się upije, może popełnić błąd rzutujący na całe jego życie. Prowadzący kładli szczególny nacisk na wzmacnianie więzi rodzinnych, wzajemnych relacji, podkreślali rolę i wartość wspólnych rozmów zmierzających do dokonywania odpowiednich wyborów i świadomego powiedzenia „NIE”.

Zajęcia pokazujące brutalną prawdę o uzależnieniu i przemocy były niewątpliwie przestrogą dla młodzieży, aby nie ryzykowała przyszłości swojego życia poprzez wchodzenie w kontakt z substancjami psychoaktywnymi i przeciwstawiała się wszystkiemu, co prowadzi do wszelkiego rodzaju uzależnień.

dsc_0112-kopiowanie

dsc_0113-kopiowanie

dsc_0120-kopiowanie