WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE PRACY W ROLNICTWIE

Paweł Kozłowski, uczeń klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, zajął III miejsce w ósmej już edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

Finał konkursu, organizowany przez: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi, odbył się 22 listopada 2016 roku w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Do finału przystąpiło 30 uczestników, uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego wyłonionych w kwalifikacjach szkolnych. Finał konkursu składał się z dwóch etapów: testu pisemnego i części ustnej. W ścisłej czołówce znalazło się 10 uczniów, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez Komisję. O kolejności miejsc zadecydowała liczba punktów uzyskanych w teście oraz etapie ustnym.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursowych zmaganiach otrzymali nagrody. Paweł, za zajęcie trzeciego miejsca – otrzymał sprzęt grający, aparat fotograficzny, czujnik gazów szkodliwych oraz inne drobne upominki.

Uczeń do udziału w konkursie przygotowywał się z pomocą p. Pawła Kudelskiego. Gratulujemy!

p1710595-2-kopiowanie

p1710599-2-kopiowanie

 

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYDOMICACH I STRUGIENICACH

We wtorek 22 listopada młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wraz z uczniami gimnazjum w Zdunach wzięli udział we wspólnej wycieczce dydaktycznej do Miejskiej Oczyszczalni ścieków w Żydomicach pod Rawą Mazowiecką oraz do oczyszczalni ścieków w Strugienicach. Ta wyjątkowo nietypowa wyprawa stanowiła element większego przedsięwzięcia jakim było III Ekoforum w Zduńskiej Dąbrowie odbywające się w październiku tego roku pod hasłem „ Ścieki – czy musimy się tego bać”.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić dwie naprawdę nowoczesne oczyszczalnie ścieków wpisujące się swoim profilem w działalność poprawiającą czystość naszego środowiska. W Żydomicach uczniowie pogłębiali swoją wiedzę na temat metod oczyszczania ścieków podążając ścieżką edukacyjną „Eko-Filtrem do Rawki” poznając przy okazji od podszewki jak wygląda praca w tego typu obiektach. Finalnym punktem wycieczki było zwiedzanie lokalnej oczyszczalni ścieków w Strugienicach gdzie młodzież na własne oczy mogła zobaczyć działanie urządzeń poprawiających czystość środowiska w ich najbliższych otoczeniu.

dsc_0134-kopiowanie

dsc_0139-kopiowanie