OLIWIA BRZOZOWSKA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

W dniu 21 listopada 2016 roku w Politechnice Łódzkiej w Audytorium im. A. Sołtana odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

 Na rok szkolny 2016/17 w województwie łódzkim przyznano 238 stypendiów. Wśród zasłużonych stypendystów znalazła się Oliwia Brzozowska, uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Oliwia osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych. Średnia ocen w roku szkolnym 2015/2016 – 5,25.

W klasie pierwszej zdobyła wyróżnienie w Konkursie Moje Finanse organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Nasza stypendystka interesuje się zwierzętami – funkcjonowaniem ich organizmu, dobrostanem oraz technologiami chowu i hodowli. W kręgu jej zainteresowań jest również trójbój siłowy.

Oliwia pochodzi z Włocławka. Zawód, w którym się kształci jest etapem realizacji jej marzeń. Po ukończeniu Technikum planuje studia na kierunku medycyny weterynaryjnej w SGGW w Warszawie.

Gratulacje najlepszym uczniom składali: wicewojewoda łódzki   Karol Młynarczyk, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz prorektor ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej Grzegorz Bąk.

Obecny na uroczystości wręczenia dyplomów prof. Grzegorz Bąk, prorektor do spraw kształcenia w Politechnice Łódzkiej, zachęcał uzdolnioną młodzież do studiowania na Politechnice Łódzkiej. Ciekawym akcentem był  także wykład dr Jakuba Szczepaniaka, matematyka słynącego z oryginalnego podejścia do dydaktyki, zatytułowany „La tomatina – matematyka w bitwie pomidorowej” oraz prezentacja Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji.

Oliwii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

2016-11-21-3173-kopiowanie

2016-11-21-3174-kopiowanie

20161121_141509-kopiowanie