UCZNIOWIE ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ŚWIETNIE SOBIE RADZĄ NA WAKACYJNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW

Podczas tegorocznych wakacji 67 uczniów ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu uczestniczy w płatnych stażach zawodowych u lokalnych pracodawców.

Staż zawodowy uczniów jest możliwy dzięki realizowanemu projektowi „Nauczanie rolnicze XXI wieku – absolwent na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymiar stażu wynosi 150 godzin. Każdy uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1800 złotych, zwrot kosztów dojazdu oraz ubrania ochronne niezbędne na stanowiskach pracy.

Uczniowie uważają, że staże zawodowe są bardzo ciekawe, pozwalają im zdobyć dodatkowe doświadczenia w realnych warunkach pracy i inspirują ich do przemyśleń na temat przyszłych decyzji związanych z rozwojem zawodowym.

Współpraca z instytucjami i lokalnymi przedsiębiorcami przynosi korzyści zarówno pracodawcom jak i naszym uczniom. Cieszy fakt, że co raz więcej młodych ludzi dostrzega i rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji, co tym samym daje im większe szanse na rynku pracy.