Przebudowa i rozbudowa poligonu nauki jazdy na plac manewrowy

Przebudowa i rozbudowa poligonu nauki jazdy na nowoczesny plac manewrowy. Firma wykonawcza  ENERGO-BUD Przemysław Trafalski OLESZCZE 46, 99-319 Dobrzelin, na podstawie opracowanych projektów budowlanych, wykonała prace budowlne na terenie starego poligonu do nauki jazdy. Teren starego poligonu został utwardzony za pomocą kostki przemysłowej typu H grubości 8 cm. Pod kostką teren został ustabilizowany i zagęszczony kruszywem i podsypką betonową zgodnie z projektem przebudowy. Na placu manewrowym zgodnie z Rozporządzeniem dot. Szkolenia kandydatów na kierowców zostały wymalowane linie do nauki jazdy do szkolenia kierowców na
kat. B i T. Została wybudowana górka podjazdowa oraz budynek dla instruktora nauki jazdy. Wokół placu zostały ustawione lampy oświetleniowe a do budynku doprowadzono instalację elektryczną. Plac został ogrodzony za pomocą siatki panelowej. W ogrodzeniu zamontowano bramę wjazdową. Między placem manewrowym a ogrodzeniem została nawieziona ziemia i posiano trawę. Do pełnego  wyposażenia placu zakupiono zgodnie ze specyfikacją znaki drogowe i pachołki ograniczające parkingi  i wyznaczające tor jazdy. Roboty realizowano w okresie od dnia 16.05.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. Ostateczny odbiór placu manewrowego przez komisję został przeprowadzony w dniu 31.10.2019 r. Plac manewrowy jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.