SPOTKANIA UCZNIÓW Z PRACODAWCAMI – LEKARZAMI WETERYNARII

29 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęły się dla uczestników projektu spotkania z pracodawcami reprezentującymi zawody zgodne z kierunkami kształcenia w naszej szkole. Pierwsze spotkania zostały zrealizowane dla młodzieży uczącej się na kierunku technik weterynarii. W odpowiedzi na nasze zaproszenie przybyli z Centrum Rozrodu Koni lek. wet. Agata Wolska, z Lecznicy Weterynaryjnej w Zdunach: lek. wet. Patrycja Kołaczyńska, lek. wet. Paweł Gasik, lek. wet. Andrzej Kubica oraz z Gabinetu Weterynaryjnego w Załusinie lek. wet. Dariusz Wiesetek.

Powyższe spotkania były okazją dla uczestników projektu do zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodzie weterynarza, wymaganiami i oczekiwaniami w branży weterynaryjnej w różnych specjalizacjach. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wystąpień gości, co przejawiło się w wielu zadawanych pytaniach. Zainteresowania uczniów dotyczyły zakresu obowiązków i możliwości rozwijania swoich umiejętności w pracy ucznia-stażysty, technika weterynarii, lekarza weterynarii, wysokości zarobków i nasycenia rynku pracy.

Spotkania te były okazją do zweryfikowania wyobrażenia uczniów o zawodzie, jak również do poznania pracodawców, u których będzie można ubiegać się o staż wakacyjny, co z pewnością będzie przygotowaniem do świadomego wejścia na rynek pracy.

 

 

 

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

26 kwietnia 2019 roku był pamiętnym dniem dla naszych tegorocznych absolwentów. Po czteroletnim okresie pracy i nauki przyszedł czas na opuszczenie szkolnych murów, kończąc tym samym kolejny etap edukacji. W wydarzeniu wzięli udział tegoroczni maturzyści, ich młodsi koledzy, grono pedagogiczne, rodzice.

Tradycyjnie, po wprowadzeniu sztandaru szkoły przemówienie wygłosił pan Dyrektor Stanisław Kosmowski, który podsumował pracę maturzystów, życząc powodzenia na czekających ich egzaminach. Rodzice uczniów, którzy osiągnęli średnia 4,75, otrzymali listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe odebrali absolwenci osiągający wysokie wyniki w nauce. Wyróżnieni zostali także ci, którzy angażowali się w życie kulturalne szkoły, godnie ją reprezentowali, odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III, którzy we wzruszający i nostalgiczny sposób pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki.

Maturzystom życzymy połamania piór na czekającym ich już za kilkanaście dni egzaminie dojrzałości.

MATURZYŚCI NA JASNEJ GÓRZE

13 kwietnia 2019 r, pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” odbyła się XXVI Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Łowickiej na Jasną Górę. Wzięli w niej udział tegoroczni maturzyści, a także uczniowie kończący klasy programowo najwyższe z terenu całej diecezji. Z naszej szkoły na pielgrzymkę wyjechało 19 uczniów wraz z opiekunami: Aleksandrem Frankiewiczem i Karolem Pankiem. Przed oficjalnym rozpoczęciem Pielgrzymki młodzież zwiedziła: Kaplicę Matki Bożej, Drogę Krzyżową autorstwa Dudy Gracza, Salę Rycerską, Bazylikę p.w. Wniebowzięcia NMP. Następnie uczestniczyła w poszczególnych punktach programu: w Drodze Krzyżowej w Sali św. Józefa na Halach, w konferencji „Media – szansa, czy zagrożenie?, którą wygłosił p. dr Michał Konrad Małek, oraz w Kaplicy Jasnogórskiej we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księży Biskupów Andrzeja F. Dziuby i Wojciecha Osiala.

Każdy pielgrzym zanosił wiele próśb i modlitw w intencjach zdania egzaminu maturalnego, dostania się na wymarzone studia, zdobycia dobrej pracy i ułożenia sobie dalszego życia. Był to ważny moment stanięcia przed Matką Bożą i powierzenia jej swoich najskrytszych spraw i marzeń.

Wszyscy uczestnicy Pielgrzymki otrzymali od Ks. Biskupa Ordynariusza pamiątkowe książki Wandy Półtawskiej „Przed nami miłość”.

STELLA PRZYBYLSKA FINALISTKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

12 kwietnia 2019 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się organizowany przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych wraz z Krajową Radą Doradców Podatkowych IX Ogólnopolski Finał Konkursu Wiedzy o Podatkach. Tegoroczną edycję Konkursu objęło patronatem Ministerstwo Finansów.

W konkursie tym, podobnie jak w poprzednim roku, wzięła udział i została po raz drugi finalistką uczennica  ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, Stella Przybylska z klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii.

Stella posiada szeroką wiedzę, nie tylko na temat podatków, ale i swojego przyszłego zawodu. Jest pasjonatką tematu: KONIE. Miłośniczka Hippiki i Hipologii. Z sukcesami bierze udział w konkursach wykraczających poza profil nauczania. Jednym z ważniejszych dla niej konkursów jest Konkurs Wiedzy o Podatkach. Uważa, że podatki nie są nudne, a wiedza, którą zdobyła podczas przygotowań do konkursu, na pewno przyda się w przyszłości.

Konkurs został wpisany na listę konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, dlatego zdobywcy 3 pierwszych miejsc w nagrodę mają możliwość studiowania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dla pierwszej piątki finalistów Konkursu ufundowano nagrody finansowe z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

W trakcie Konkursu uczniowie mieli również możliwość wysłuchania wykładu na temat cyberprzestępczości i dopalaczy, który wygłosił przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Uczniowie mogli też uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanej wycieczce do Sztolni Luiza w Zabrzu.

Stellę do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i prowadzi Naukowe Koło Ekonomistów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

WYRÓŻNIENIE DLA ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE ZA ZAJĘCIE II MIEJSCA W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH XLIII EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Duży sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły zajmując II miejsce w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się 12 kwietnia 2019 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

OWiUR jest najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich kształcących się w zawodach związanych z gospodarką rolną i żywnościową Łącznie w 10 blokach tematycznych konkurowało ze sobą 146 uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie startowali w 6 blokach tematycznych zajmując czołowe miejsca.

Blok mechanizacja rolnictwa:

II miejsce – Kacper Baran z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Opiekunem merytorycznym ucznia jest Stanisław Kosmowski, dyrektor szkoły, który prowadzi w szkole zajęcia z techniki w rolnictwie.

Blok agrobiznes:

II miejsce – Szczepan Kacprzak z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik;

III miejsce – Radosław Rudnicki z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Uczniów do konkursu przygotowała Zofia Rosa, wicedyrektor szkoły, która uczy w szkole przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.

Blok produkcja roślinna:

III miejsce – Daniel Staniaszek z klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

Opiekun p. Iwona Przytulska – nauczycielka produkcji roślinnej.

Blok architektura krajobrazu:

III miejsce – Zuzanna Łykowska z klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Opiekun p. Agnieszka Piesik – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe a przede wszystkim prawo udziału w etapie centralnym Olimpiady. Stawką zmagań w czekającym ich finale są indeksy na wybrane kierunki uczelni przyrodniczych w całym Kraju.

Wysoko punktowane miejsca zajęli pozostali uczniowie reprezentujący naszą szkołę: Jakub Żakieta i Natalia Kawecka – w bloku produkcja zwierzęca, Karolina Trafalska i Anna Przybylska – w bloku weterynaria, w bloku architektura krajobrazu – Patrycja Gałusa. Karolina, Ania, Jakub i Natalia są uczniami klas: IV, III i II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii, Patrycja natomiast uczy się w klasie III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Wszystkim uczestnikom zmagań olimpijskich oraz ich opiekunom gratulujemy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w wielkim finale, który odbędzie się w dniach 06-07 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, powiat gorlicki, województwo małopolskie.

WIZYTA W SEJMIE

 

Już po raz drugi uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Warszawy. Program przewidywał wizytę na Powązkach Wojskowych, zwiedzanie Belwederu, Łazienek Królewskich oraz Sejmu RP.

 

 

 

TRZECIOKLASIŚCI NA WARSZTATACH TERAPEUTYCZNYCH W ZAKŁADZIE KARNYM W ŁOWICZU ORAZ TARGACH PRACY I STAŻY ZAWODOWYCH

9 kwietnia 2019 roku, uczniowie klas trzecich z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odwiedzili łowicką jednostkę penitencjarną w celu uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych ze skazanymi, przebywającymi w Zakładzie Karnym.

Tematem warsztatów była profilaktyka uzależnień od środków odurzających i substancji psychoaktywnych. W trakcie rozmów z osadzonymi młodzież poznała ich historie oraz przeżycia, które miały ogromny wpływ na zmianę poglądów i podejścia do życia. Była to bardzo ciekawa i wartościowa lekcja wychowawcza, która na pewno wpłynie znacząco na dalsze postępowanie młodych ludzi.

Później trzecioklasiści udali się do hali OSiR gdzie blisko 30 przedsiębiorców i zakładów pracy z powiatu łowickiego przedstawiało oferty zatrudnienia na odbywających się Targach Pracy i Staży Zawodowych. Targi zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu. Była to okazja do bezpośredniego kontaktu pracodawców z osobami zainteresowanymi podjęciem pracy.

 

 

 

 

MATEUSZ WITASZEWSKI, UCZEŃ III KLASY W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE WŚRÓD FINALISTÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

4 kwietnia 2019 roku odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego celem jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

W finale Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Mateusz Witaszewski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.

 

 

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

W ramach profilaktyki zdrowotnej, 1 kwietnia 2019 roku dla klas pierwszych i drugich Technikum odbyła się prelekcja nt. „Zasady prawidłowego odżywiania się młodzieży”. Wygłosiła ją Pani Dietetyk Justyna Wójcik-Bogacz prowadząca Gabinet Projekt Zdrowie w Łowiczu.

Pani Dietetyk wyraziła przekonanie, że jesteśmy tym, co jemy i od tego w ogromnej mierze zależy długość i jakość naszego życia. Przedstawiła najczęściej popełniane błędy w odżywianiu młodzieży i skutki nieprawidłowego odżywiania. Podkreślając pozytywny wpływ odżywiania na funkcjonowanie naszego organizmu szeroko omówiła piramidę zdrowego żywienia. Dała wskazówki dotyczące komponowania posiłków, zwracając szczególną uwagę na ilości i odstępy czasowe oraz na rolę pierwszego posiłku, czyli śniadania, które powinniśmy spożyć do godziny od momentu przebudzenia się. Ponadto Ekspertka zaprezentowała składniki pokarmowe mające wpływ na pracę mózgu, który przecież jest naszym centrum dowodzenia oraz przypomniała o piciu wody i aktywności fizycznej wpływającej także na nasze samopoczucie.

Dziękujemy za ciekawy wykład, który uświadomił nam, jak ważne jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, aby nasz organizm mógł prawidłowo i zdrowo funkcjonować. Postaramy się zastosować do zasady, którą kieruje się Pani Dietetyk „Motywacja jest tym, co pozwala nam zacząć, nawyk jest tym, co pozwala nam wytrwać”.