SPOTKANIA UCZNIÓW Z PRACODAWCAMI – LEKARZAMI WETERYNARII

29 kwietnia 2019 roku w ramach projektu „NAUCZANIE ROLNICZE XXI WIEKU – absolwent na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęły się dla uczestników projektu spotkania z pracodawcami reprezentującymi zawody zgodne z kierunkami kształcenia w naszej szkole. Pierwsze spotkania zostały zrealizowane dla młodzieży uczącej się na kierunku technik weterynarii. W odpowiedzi na nasze zaproszenie przybyli z Centrum Rozrodu Koni lek. wet. Agata Wolska, z Lecznicy Weterynaryjnej w Zdunach: lek. wet. Patrycja Kołaczyńska, lek. wet. Paweł Gasik, lek. wet. Andrzej Kubica oraz z Gabinetu Weterynaryjnego w Załusinie lek. wet. Dariusz Wiesetek.

Powyższe spotkania były okazją dla uczestników projektu do zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodzie weterynarza, wymaganiami i oczekiwaniami w branży weterynaryjnej w różnych specjalizacjach. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała wystąpień gości, co przejawiło się w wielu zadawanych pytaniach. Zainteresowania uczniów dotyczyły zakresu obowiązków i możliwości rozwijania swoich umiejętności w pracy ucznia-stażysty, technika weterynarii, lekarza weterynarii, wysokości zarobków i nasycenia rynku pracy.

Spotkania te były okazją do zweryfikowania wyobrażenia uczniów o zawodzie, jak również do poznania pracodawców, u których będzie można ubiegać się o staż wakacyjny, co z pewnością będzie przygotowaniem do świadomego wejścia na rynek pracy.