MATEUSZ WITASZEWSKI, UCZEŃ III KLASY W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE WŚRÓD FINALISTÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

4 kwietnia 2019 roku odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” organizowana przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym, a jego celem jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako podstawowej zasady nauczania.

W finale Ogólnopolskiego Konkursu ”Indeks dla Rolnika” Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentował Mateusz Witaszewski, uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik.