POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

26 kwietnia 2019 roku był pamiętnym dniem dla naszych tegorocznych absolwentów. Po czteroletnim okresie pracy i nauki przyszedł czas na opuszczenie szkolnych murów, kończąc tym samym kolejny etap edukacji. W wydarzeniu wzięli udział tegoroczni maturzyści, ich młodsi koledzy, grono pedagogiczne, rodzice.

Tradycyjnie, po wprowadzeniu sztandaru szkoły przemówienie wygłosił pan Dyrektor Stanisław Kosmowski, który podsumował pracę maturzystów, życząc powodzenia na czekających ich egzaminach. Rodzice uczniów, którzy osiągnęli średnia 4,75, otrzymali listy gratulacyjne. Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe odebrali absolwenci osiągający wysokie wyniki w nauce. Wyróżnieni zostali także ci, którzy angażowali się w życie kulturalne szkoły, godnie ją reprezentowali, odnosili sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III, którzy we wzruszający i nostalgiczny sposób pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki.

Maturzystom życzymy połamania piór na czekającym ich już za kilkanaście dni egzaminie dojrzałości.