Staż w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w programie ,,Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekt ,,Poprawa warunków bytowania zwierząt szansą pracy dla absolwentów szkół rolniczych realizowany był we współpracy z DEULA Nienburg i zakładał nabycie dodatkowych umiejętności dla zawodu technik weterynarii.
W ramach programu osiemnastu uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w okresie od 15 do 30 maja 2010 roku odbyło staż w Nienburgu w Niemczech. Stażyści szkoleni byli przez wyspecjalizowaną kadrę z ośrodka szkoleniowego oraz przez fachowców pracujących w innych instytucjach. Po zakończonym stażu uczniowie otrzymali dokument Europass Mobility. Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych każdemu obywatelowi Unii Europejskiej. Potwierdza zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas stażu.
Dzięki programowi uczniowie poznali nowe możliwości podjęcia pracy w sektorze usług weterynaryjnych. Podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie poprawy warunków bytowania zwierząt z uwzględnieniem przepisów europejskich dotyczących ekologii, ochrony środowiska i bhp, a także z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia usług weterynaryjnych. Nawiązali nowe kontakty i zdobyli doświadczenia w zakresie funkcjonowania innego państwa. Dzięki temu poprawili znajomość języka niemieckiego szczególnie w zakresie słownictwa rolniczego, poznali kulturę i zwyczaje mieszkańców Niemiec oraz swoich rówieśników kształcących się w szkołach rolniczych różnych państw.
Renata Balcerska

Finał krajowy XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 28-29 maja w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie koło Skarszew, w województwie pomorskim, odbył się finał XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

215 laureatów, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach okręgowych zmagało się w 8 blokach tematycznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, w bloku produkcja zwierzęca, reprezentowało 3 laureatów eliminacji okręgowych – uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii Lewandowska Katarzyna uczennica klasy III oraz Domański Mateusz i Kudelski Marcin uczniowie klasy II.

Najlepszym zootechnikiem w Polsce została Kasia Lewandowska, która zajęła pierwsze miejsce, a jej młodszy kolega Marcin Kudelski z wynikiem o 1 punkt niższym zajął miejsce drugie. Również Mateusz Domański uzyskał najwyższy tytuł – laureata.

Wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w sobotę 29 maja. Na uroczystym zakończeniu Olimpiady obecny był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki , przedstawiciele głównego sponsora Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Toruniu oraz organizatora tegorocznych eliminacji centralnych – Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Laureaci pierwszych 6 miejsc zostali uhonorowani licznymi nagrodami rzeczowymi. Kasia otrzymała puchar, laptop , bardzo wartościowe książki i inne liczne gadżety. Marcin otrzymał wieżę, wysokiej klasy aparat cyfrowy, iPod i również inne gadżety.

Jednak największa nagroda na jaką liczą uczniowie podejmując się uczestnictwa w tej Olimpiadzie jest inna i cała trójka ją dostała. Jest to indeks na wymarzoną uczelnię, bowiem laureaci i finaliści eliminacji centralnych przyjmowani są na uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zakresem bloków tematycznych ustalonym przez Senaty Uczelni. W przypadku naszych uczestników są to otwarte drzwi na wydział weterynaryjny.

Takie sukcesy można jednak osiągać tylko w wyniku długotrwałej, ciężkiej i systematycznej pracy. Zakres programowy olimpijskiej produkcji zwierzęcej szeroko wykracza poza ramy nauczania szkolnego.

Do uczestnictwa w olimpiadzie uczniowie Ci przygotowywali się pod kierunkiem pani Bogumiły Łanieckiej. Przez kilka miesięcy, poświęcali tygodniowo około 10- 12 godzin na bezpośrednią pracę z nauczycielem, a poza tymi spotkaniami we własnym zakresie musieli opanować otrzymane od opiekuna materiały, przygotowane często na poziomie wymagań studiów wyższych. Szczególnie chłopcy musieli poświęcić więcej czasu, gdyż ich wiedza z zakresu nauczania szkolnego była uboższa o 1 rok w stosunku do Kasi. Dzisiaj mogą śmiało powiedzieć opłaciło się, założony cel został osiągnięty.

Sukcesy uczniów w eliminacjach centralnych przełożyły się również na sukces szkoły. Szkoła w Zduńskiej Dąbrowie zajęła drugie miejsce w Polsce i w nagrodę otrzymała z rąk pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego nagrodę w postaci laptopa, który wzbogaci wyposażenie multimedialne pracowni produkcji zwierzęcej.

Oto wypowiedzi naszych laureatów:

Katarzyna Lewandowska Jestem uczennicą trzeciej klasy technikum weterynaryjnego, pochodzę z Woli Gosławskiej. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych była trudna. Każdy etap jej wymagał od nas bardzo dużej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Udało się ją zdobyć dzięki Pani Profesor. Plany na przyszłość to kształcenie w wybranym już przeze mnie kierunku, czyli weterynarii bardzo się cieszę, że dzięki olimpiadzie mam ogromne szanse na studia w tym kierunku

Kudelski Marcin Do XXXIV edycji Olimpiady przygotowywałem się bardzo długo. Widziałem w niej ogromną szansę rozwoju osobistego. Laureaci etapu centralnego mają uprawnienia do wstępu na wyższe uczelnie rolnicze. Wśród dostępnych kierunków jest także weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od bardzo dawna pragnąłem zostać lekarzem weterynarii, chcąc sprawdzić czy jest to odpowiedni zawód dla mnie, wybrałem jako szkołę średnią ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie. Dużą uwagę poświęcam bardzo ciekawym przedmiotom zawodowym, teraz to zaprocentowało. Wymagało to ode mnie ogromnego nakładu pracy, nadrobienia materiału z wyższych klas. Nie udałoby mi to się bez pomocy pani profesor Łanieckiej i wsparcia ze strony kolegów. Test był moim zdaniem trudny, wymagał rozległej wiedzy fachowej. Pierwsze zadanie praktyczne zaskoczyło mnie, na szczęście kolejne były prostsze. Zajęcie drugiego miejsca było ogromnym zaskoczeniem i sprawiło mi ogromną radość, gdy ochłonąłem, pomyślałem, że Kasi należy się pierwsze. Miałem dobre przeczucie. Bardzo lubię spędzać czas ze zwierzętami, łowić ryby, poświęcić czas na dobrą książkę lub film, czy pójść z przyjaciółmi na koncert. Po ukończeniu studiów pragnę otworzyć własną klinikę, wyspecjalizować się w chirurgii.

Mateusz Domański – Mieszkam na Dudkach koło Kutna. Interesuję się weterynarią, wędkarstwem i pszczelarstwem. Ze szkolnych przedmiotów najbardziej podobają mi się przedmioty zawodowe, a najbardziej diagnostyka i choroby zwierząt. Są to bardzo ciekawe przedmioty, prowadzone przez sympatycznych nauczycieli. Jestem kreatywny i ambitny, a poza tym jak każdy nastolatek lubię muzykę, dobre jedzenie i spotkania z przyjaciółmi. Ważni są dla mnie ludzie z wyobraźnią i oryginalnym podejściem do życia. Cenię sobie szczerość i otwartość. Cieszę się, że udało mi się w tak młodym wieku osiągnąć duży sukces. Wziąłem udział w Centralnych Eliminacjach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcji zwierzęcej w Bolesławowie. Zostałem laureatem, dzięki czemu będę mógł realizować swoje marzenia związane z weterynarią. Dzięki tej olimpiadzie zdobyłem nową, ciekawą wiedzę i doświadczenia, które przydadzą mi się w zawodzie który chcę kiedyś wykonywać. Moim marzeniem jest otworzenie w przyszłości lecznicy dla zwierząt, dlatego uważam, że udział w olimpiadzie był dla mnie bardzo dobry startem przed dalszą edukacja i realizacją zaplanowanych celów.

Nie można przy tej okazji, nie wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu organizatorów Olimpiady w przygotowanie i przebieg XXXIV edycji OWiUR. Zarówno uczestnicy jak i opiekunowie, którzy z nimi pojechali mieli zapewnieni szereg atrakcji, a były nimi między innymi: koncert w Katedrze Oliwskiej, zwiedzanie mola i ulicy Monte Casino w Sopocie nocne zwiedzanie Gdańska.

Eko-ogród i eko-pracownia w ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

Nauczyciele naszej szkoły opracowali projekt pn. eko-ogród i ekopracownia. Jest to działanie w ramach edukacji ekologicznej. Projekt został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ogólny koszt projektu wyniósł 26430 zł, z czego 18930 stanowiła dotacja a pozostałą część, czyli 7500 zł wkład własny. Z pozyskanych środków zakupiono do eko-pracowni m. in.: sprzęt audio-video (telewizor i odtwarzacz DVD), kamerę cyfrową, aparat cyfrowy, wizualizer, plansze poglądowe, filmy edukacyjne, stację meteorologiczną, system modułowy (wykorzystywany do wystaw o tematyce ekologicznej) oraz zestaw do badania gleby. W pobliżu szkoły powstał eko-ogród a z pozyskanej dotacji została zakupiona roślinność, która dała początek bogatej bioróżnorodności biologicznej. W ten sposób powstał kolejny zielony zakątek otoczenia szkoły idealnie komponujący się z parkiem wiejskim. Przed tworzeniem eko-ogrodu ogłoszono wśród młodzieży konkurs na projekt tego obiektu. Nowo powstałe eko-pracownia
i eko-ogród w znacznym stopniu ułatwią realizację treści ekologicznych a nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia edukacyjne. (I.P)
Zduńska Dąbrowa, 27.05.2010 r.

Katyń 1940 i 2010. Prawda Ból i Nadzieja

28 kwietnia 2010 roku na 4 godzinie lekcyjnej odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający Zbrodnię Katyńską oraz wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. Społeczność szkolna obejrzała dwa filmy upamiętniające te tragiczne wydarzenia, prezentację multimedialną: \”Katyń 1940 i 2010”oraz wysłuchała wierszy i wspomnień. Zaprezentowano sylwetki tragicznie zmarłych – pary prezydenckiej, polityków, przedstawicieli kościołów, rodzin katyńskich, najwyższych władz w Polsce i członków załogi. Uroczystość ta była kolejnym działaniem na rzecz wspólnego wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.
Apel został przygotowany przez młodzież klas I, II i III -ich pod kierunkiem nauczyciela historii Dariusza Wojtysiaka. Pierwotnie apel miał być poświęcony 70- tej rocznicy zbrodni katyńskiej i pamięci 22 tysięcy Polaków wymordowanych na ziemiach Katynia, Starobielska i Ostaszkowa.

Apel – Dzień Ziemi

Udziału uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy w XXXIV eliminacjach okręgowych OWiUR


W dniu 09 kwietnia 2010 roku uczniowie ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z sukcesem wzięli udział w eliminacjach II stopnia XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie.

W bloku Produkcja zwierzęca
Tytuł laureata i
1 miejsce zajął Marcin Kudelski uczeń klasy II TW z punktacją 92punkty
2 miejsce zajął Mateusz Domański uczeń klasy II TW z punktacją 88 punktów
3 miejsce zajęła Katarzyna Lewandowska uczennica klasy III TW z punktacją 86 punktów
Różnica w punktacji między 3 lokatą a 4 wynosiła 17 punktów.
Uczniów do udziału w olimpiadzie przygotowywała pani Bogumiła Łaniecka.
Uczniowie ci będą reprezentować szkołę w eliminacjach centralnych Olimpiady , które odbędą się w dniach 28-29 maja okręgu bydgoskim.

W bloku Produkcja roślinna
4 miejsce zajął uczeń klasy III TR Kamil Lisiński.
13 miejsce zajął uczeń klasy IV TR Robert Wojtasiak.
Opiekun pani Jolanta Bilska.

W bloku Mechanizacja rolnictwa
6 miejsce zajął uczeń klasy IV TR Mariusz Guz.
13 miejsce zajął uczeń klasy IV TR Piotr Plichta.
Opiekun pan Jan Łaniecki.

W bloku Agrobiznes
15 miejsce zajął uczeń klasy II TR Damian Kuciapski.
16 miejsce zajął uczeń klasy II TR Adrian Stępień.
Opiekun pani Zofia Rosa.

W bloku Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe
30 miejsce zajęła uczennica klasy III TW Żaneta Wróblewska.
Opiekun pani Małgorzata Nowik.
Laureatom życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach centralnych i zdobycia indeksów na interesujące ich uczelnie.

Finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2010 w Bujnach

W finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2010 w Bujnach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali:
1. Golis Dominik – klasa IVTR
2. Kuciapski Damian – klasa II TR
3. Stępień Adrian – klasa II TR
4. Gajewski Jakub – klasa III TR
5. Lisiński Kamil – klasa III TR

Uczniowie pisali test złożony z 60 pytań obejmujący wiedzę głównie z mechanizacji rolnictwa, produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz z agroturystyki, ekonomiki, gospodarstw ekologicznych, wiedzy o Unii Europejskiej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresu działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS-u.

Do finału ustnego zakwalifikowało się 7 z 36 uczniów piszących część pisemną.

Najwięcej punktów w części pisemnej uzyskał Kamil Lisiński.

W części ustnej odpowiadali na 3 pytania, z których dwa dotyczyły mechanizacji rolnictwa, a trzecie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

W ostatecznej kwalifikacji nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
I miejsce – Gajewski Jakub
II miejsce – Kamil Lisiński.

Pięciu laureatów finału wojewódzkiego weźmie udział w finale krajowym, który odbędzie się w Kielcach w dniu 12 marca 2010.

1% podatku dla szkoły

Szanowni Rodzice!
Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1 % Waszej rodziny, przyjaciół. Jeśli nie podejmiecie tej decyzji, o Waszych pieniądzach będzie decyzować inni!. Wskażcie w rocznym rozliczeniu PIT gdzie trafić Wasz 1% podatku.
Macie do tego prawo!

Pżekaż 1 % NA SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA!

Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nazwę organizacji, podać jej numer KRS i podać 1 % podatku. To wszystko – żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmie się resztą.

W deklaracji PIT w polu 123 należy wpisać:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 600000058466
oraz w polu 129 należy wstawić X.

źródło:
http://ps.org.pl/portal/pokaz/1-dla-mojej-szkoly.html


Spotkanie młodzieży z policjantami

W dniu 19 stycznia 2010 r. na zaproszenie pedagoga szkolnego przebywali w naszej szkole przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu:

– Młodszy Aspirant p. Urszula Szymczak z Wydziału Prewencji
– Sierżant Sztabowy Sławomir Sobieszek z Wydziału Ruchu Drogowego

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: I TW, I TAK, I TR, II TR/TAK, II TW.
Tematem spotkania była odpowiedzialność osób nieletnich za popełnione czyny, konsekwencje zachowań agresywnych osób nieletnich, zagrożenia na imprezach, oraz osoba nieletnia jako kierowca pojazdu.
Poruszano temat zakupów internetowych m.in. poprzez Allegro. Uczulano aby zakupy były przemyślane, konsultowane z osobami dorosłymi. Bardzo często rzeczy kupowane poprzez Allegro pochodzą z kradzieży, tak więc należy zachować szczególną ostrożność. Konsekwencją posiadania kradzionych rzeczy jest sprawa w Sądzie za paserstwo.
Mówiono też na temat gróźb przez telefon lub Internet, a także o umieszczaniu zdjęć w Internecie w celu ośmieszania, zniesławiania czy obrażania innych osób. Tego typu zachowania zalicza się do gróźb karalnych.
Proszono aby zachować szczególną ostrożność logując się na portalach społecznościowych, np.: Nasza Klasa lub przy korzystaniu z funkcji komunikacyjnych Internetu, np. gadu gadu. Apelowano, by nie umieszczać tam nieprzyzwoitych treści, nie udostępniać zbyt wielu informacji na swój temat, oraz swojej rodziny, poziomu zamożności czy stanu posiadania itp.
Następnym tematem były kradzieże w marketach dokonywane przez osoby nieletnie, oraz konsekwencje takich czynów.
Szczególnie podkreślono problem posiadania, używania i rozprowadzania narkotyków, oraz surowych konsekwencji karnych z jakimi się to wiąże.
Dużo czasu poświęcono zagrożeniom jakie czekają na młodego człowieka na spotkaniach towarzyskich, dyskotekach. Kwestia bezpiecznych powrotów z imprez towarzyskich to również istotny problem. Statystyki podają, że 10 do 15% młodych ludzi kierujących pojazdami mechanicznymi wraca do domu pod wpływem alkoholu.
Funkcjonariusze przedstawili powyższe tematy w sposób bardzo ciekawy, wzbudzając duże zainteresowanie wśród młodzieży, która po zakończeniu spotkania miała szereg osobistych pytań do gości. Pozostaje mieć nadzieję, że pozostawi to trwały ślad w umysłach młodych ludzi i w przyszłości wywoła pozytywne skutki w ich codziennym zachowaniu.

NAGRODA SPECJALNA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Ogłoszenie wyników XII Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą odbyło się 14 stycznia 2010 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalną nagrodę MEN w XII rankingu dla szkoły w miejscowości do 5 tys. mieszkańców otrzymał Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, który w rankingu jest już od 10 lat.
Na tę uroczystość została zaproszona Pani dyrektor wraz z delegacją uczniów.
W skład delegacji wchodzili: Katarzyna Lewandowska – stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Mariusz Guz laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa oraz Piotr Plichta. Kasia ubrana była w ludowy strój ziemi łowickiej, aby Ci, którzy nie wiedzą gdzie jest Zduńska Dąbrowa identyfikowali ją z ziemią łowicką. Do tego stroju nawiązał członek kapituły rankingu profesor Tomasz Borecki. Nagrodę (laptop) w imieniu Minister Katarzyny Hall wręczył wiceminister Krzysztof Stanowski.
Dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak dziękując za to wyróżnienie, ze wzruszeniem powiedziała, że jest to szczególny dzień dla jej szkoły, gdyż właśnie 14 stycznia obchodzi 80 rocznicę – pierwsze uczennice przyjęła ówczesna Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza właśnie 14 stycznia 1930 roku. Zatem urodziny wypadły dokładnie na finał. To wyjątkowa chwila dla szkoły. Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy na ten sukces zapracowali
W rankingu uwzględniono 428 szkół ponadgimnazjalnych, które w roku szkolnym 2008/2009 miały co najmniej dwóch laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej lub zawodowej w 38 olimpiadach akredytowanych przez MEN. Natomiast szkół mających w ubiegłym roku szkolnym jednego laureata lub finalistę olimpiady było 386.
Wysokie miejsce w rankingu (92 w Polsce, 5 w województwie i 2 w powiecie łowickim) szkoła uzyskała dzięki sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. To wspólny sukces uczniów i nauczycieli – powiedziała na uroczystości Zofia. Wawrzyńczak. Wśród laureatów i finalistów są uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale również tacy, którzy uzyskują przeciętne wyniki w nauce. To nauczyciele starają się wyszukać te perełki, motywować i prowadzić do celu. Sukcesy te uznano już wcześniej. Jeden z uczniów Dariusz Kotulski, obecnie student otrzymał stypendium MEN. Zostali też uhonorowani nauczyciele. Pani Jolanta Bilska corocznie opiekuje się uczniami biorącymi udział w OWiUR w bloku produkcji roślinnej. Otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji. Wicedyrektor pani Zofia Rosa przygotowywała uczniów w bloku agrobiznes. Otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Są również efekty pracy z uczniami innych nauczycieli, którzy przygotowują ich do egzaminów zewnętrznych. Dobre wyniki uzyskują z tych egzaminów uczniowie. Szkoła w bieżącym roku szkolnym otrzymała srebrną statuetkę od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wyniki egzaminów zewnętrznych. Na 45 szkół prowadzonych przez MRiRW szkoła zajęła II miejsce. Uczniowie odnosili sukcesy również w innych olimpiadach w ubiegłych latach. Zajęli II i V miejsce w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Bezkonkurencyjni są również w olimpiadzie wiedzy o BHP.
Mimo zaangażowania w naukę i przygotowania do konkursów i olimpiad, potrafimy służyć człowiekowi, być bezinteresownym i wrażliwym. Od 8 lat szkoła współpracuje z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, zapraszając dzieci corocznie na wigilię i obdarowując prezentami, o które prosimy sponsorów. Od niedawna szkolni wolontariusze współpracują ze schroniskiem dla zwierząt w Łowiczu, opiekując się psami. Są to uczniowie Technikum Weterynaryjnego. Szkoła potrafi docenić i rozwijać zainteresowania uczniów. Od tego roku jedna z uczennic, kształcąca się w zawodzie technik weterynarii przyszła do szkoły z 2 końmi. W gospodarstwie przyszkolnym uruchomiono pensjonat dla koni, aby uczennica mogła opiekować się swoimi pupilami. Konie są pod opieką lekarzy weterynarii pracujących w szkole i mogą być wykorzystane jako baza dydaktyczna. W wielu działaniach szkoła wraca do aktywności z pierwszych lat swej działalności.
Szkoła kontynuuje credo życiowe patronki Jadwigi Dziubińskiej, która określiła w następujący sposób rolę szkól rolniczych: Oświecić umysł [] dać ile możności szeroki światopogląd, rozbudzić bogactwo uśpione-poczucie piękna, prawdy i sprawiedliwości. Wykorzenić lenistwo myślenia [] wyrobić samokrytycyzm [] dać poczucie własnej siły i godności. Z ziemi łowickiej zawieziono do Warszawy kalendarze z wycinankami łowickimi, które zostały wręczone redaktor naczelnej Perspektyw p. Biance Siwińskiej, zastępcy redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, p. Piotrowi Gabryelowi i panu prof. Tomaszowi Boreckiemu, który szczególnym sentymentem darzy Księstwo Łowickie.
Szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów. Deklaruje za patronką- Jadwigą Dziubińską- Dyrektor szkoły.