NAGRODA SPECJALNA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Ogłoszenie wyników XII Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą odbyło się 14 stycznia 2010 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalną nagrodę MEN w XII rankingu dla szkoły w miejscowości do 5 tys. mieszkańców otrzymał Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, który w rankingu jest już od 10 lat.
Na tę uroczystość została zaproszona Pani dyrektor wraz z delegacją uczniów.
W skład delegacji wchodzili: Katarzyna Lewandowska – stypendystka Prezesa Rady Ministrów, Mariusz Guz laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa oraz Piotr Plichta. Kasia ubrana była w ludowy strój ziemi łowickiej, aby Ci, którzy nie wiedzą gdzie jest Zduńska Dąbrowa identyfikowali ją z ziemią łowicką. Do tego stroju nawiązał członek kapituły rankingu profesor Tomasz Borecki. Nagrodę (laptop) w imieniu Minister Katarzyny Hall wręczył wiceminister Krzysztof Stanowski.
Dyrektor szkoły Zofia Wawrzyńczak dziękując za to wyróżnienie, ze wzruszeniem powiedziała, że jest to szczególny dzień dla jej szkoły, gdyż właśnie 14 stycznia obchodzi 80 rocznicę – pierwsze uczennice przyjęła ówczesna Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza właśnie 14 stycznia 1930 roku. Zatem urodziny wypadły dokładnie na finał. To wyjątkowa chwila dla szkoły. Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy na ten sukces zapracowali
W rankingu uwzględniono 428 szkół ponadgimnazjalnych, które w roku szkolnym 2008/2009 miały co najmniej dwóch laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej lub zawodowej w 38 olimpiadach akredytowanych przez MEN. Natomiast szkół mających w ubiegłym roku szkolnym jednego laureata lub finalistę olimpiady było 386.
Wysokie miejsce w rankingu (92 w Polsce, 5 w województwie i 2 w powiecie łowickim) szkoła uzyskała dzięki sukcesom uczniów w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. To wspólny sukces uczniów i nauczycieli – powiedziała na uroczystości Zofia. Wawrzyńczak. Wśród laureatów i finalistów są uczniowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, ale również tacy, którzy uzyskują przeciętne wyniki w nauce. To nauczyciele starają się wyszukać te perełki, motywować i prowadzić do celu. Sukcesy te uznano już wcześniej. Jeden z uczniów Dariusz Kotulski, obecnie student otrzymał stypendium MEN. Zostali też uhonorowani nauczyciele. Pani Jolanta Bilska corocznie opiekuje się uczniami biorącymi udział w OWiUR w bloku produkcji roślinnej. Otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji. Wicedyrektor pani Zofia Rosa przygotowywała uczniów w bloku agrobiznes. Otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Są również efekty pracy z uczniami innych nauczycieli, którzy przygotowują ich do egzaminów zewnętrznych. Dobre wyniki uzyskują z tych egzaminów uczniowie. Szkoła w bieżącym roku szkolnym otrzymała srebrną statuetkę od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wyniki egzaminów zewnętrznych. Na 45 szkół prowadzonych przez MRiRW szkoła zajęła II miejsce. Uczniowie odnosili sukcesy również w innych olimpiadach w ubiegłych latach. Zajęli II i V miejsce w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Bezkonkurencyjni są również w olimpiadzie wiedzy o BHP.
Mimo zaangażowania w naukę i przygotowania do konkursów i olimpiad, potrafimy służyć człowiekowi, być bezinteresownym i wrażliwym. Od 8 lat szkoła współpracuje z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, zapraszając dzieci corocznie na wigilię i obdarowując prezentami, o które prosimy sponsorów. Od niedawna szkolni wolontariusze współpracują ze schroniskiem dla zwierząt w Łowiczu, opiekując się psami. Są to uczniowie Technikum Weterynaryjnego. Szkoła potrafi docenić i rozwijać zainteresowania uczniów. Od tego roku jedna z uczennic, kształcąca się w zawodzie technik weterynarii przyszła do szkoły z 2 końmi. W gospodarstwie przyszkolnym uruchomiono pensjonat dla koni, aby uczennica mogła opiekować się swoimi pupilami. Konie są pod opieką lekarzy weterynarii pracujących w szkole i mogą być wykorzystane jako baza dydaktyczna. W wielu działaniach szkoła wraca do aktywności z pierwszych lat swej działalności.
Szkoła kontynuuje credo życiowe patronki Jadwigi Dziubińskiej, która określiła w następujący sposób rolę szkól rolniczych: Oświecić umysł [] dać ile możności szeroki światopogląd, rozbudzić bogactwo uśpione-poczucie piękna, prawdy i sprawiedliwości. Wykorzenić lenistwo myślenia [] wyrobić samokrytycyzm [] dać poczucie własnej siły i godności. Z ziemi łowickiej zawieziono do Warszawy kalendarze z wycinankami łowickimi, które zostały wręczone redaktor naczelnej Perspektyw p. Biance Siwińskiej, zastępcy redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, p. Piotrowi Gabryelowi i panu prof. Tomaszowi Boreckiemu, który szczególnym sentymentem darzy Księstwo Łowickie.
Szkoła chce uczestniczyć w wielkim siewie ziarna postępu i zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów. Deklaruje za patronką- Jadwigą Dziubińską- Dyrektor szkoły.