Finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2010 w Bujnach

W finale wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2010 w Bujnach Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie reprezentowali:
1. Golis Dominik – klasa IVTR
2. Kuciapski Damian – klasa II TR
3. Stępień Adrian – klasa II TR
4. Gajewski Jakub – klasa III TR
5. Lisiński Kamil – klasa III TR

Uczniowie pisali test złożony z 60 pytań obejmujący wiedzę głównie z mechanizacji rolnictwa, produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz z agroturystyki, ekonomiki, gospodarstw ekologicznych, wiedzy o Unii Europejskiej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, z zakresu działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS-u.

Do finału ustnego zakwalifikowało się 7 z 36 uczniów piszących część pisemną.

Najwięcej punktów w części pisemnej uzyskał Kamil Lisiński.

W części ustnej odpowiadali na 3 pytania, z których dwa dotyczyły mechanizacji rolnictwa, a trzecie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

W ostatecznej kwalifikacji nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
I miejsce – Gajewski Jakub
II miejsce – Kamil Lisiński.

Pięciu laureatów finału wojewódzkiego weźmie udział w finale krajowym, który odbędzie się w Kielcach w dniu 12 marca 2010.