Staż w Niemczech w ramach programu Leonardo da Vinci

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie wzięli udział w programie ,,Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Projekt ,,Poprawa warunków bytowania zwierząt szansą pracy dla absolwentów szkół rolniczych realizowany był we współpracy z DEULA Nienburg i zakładał nabycie dodatkowych umiejętności dla zawodu technik weterynarii.
W ramach programu osiemnastu uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii w okresie od 15 do 30 maja 2010 roku odbyło staż w Nienburgu w Niemczech. Stażyści szkoleni byli przez wyspecjalizowaną kadrę z ośrodka szkoleniowego oraz przez fachowców pracujących w innych instytucjach. Po zakończonym stażu uczniowie otrzymali dokument Europass Mobility. Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która umożliwia lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych każdemu obywatelowi Unii Europejskiej. Potwierdza zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas stażu.
Dzięki programowi uczniowie poznali nowe możliwości podjęcia pracy w sektorze usług weterynaryjnych. Podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie poprawy warunków bytowania zwierząt z uwzględnieniem przepisów europejskich dotyczących ekologii, ochrony środowiska i bhp, a także z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia usług weterynaryjnych. Nawiązali nowe kontakty i zdobyli doświadczenia w zakresie funkcjonowania innego państwa. Dzięki temu poprawili znajomość języka niemieckiego szczególnie w zakresie słownictwa rolniczego, poznali kulturę i zwyczaje mieszkańców Niemiec oraz swoich rówieśników kształcących się w szkołach rolniczych różnych państw.
Renata Balcerska