SUKCES UCZENNICY ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NORMALIZACJA I JA”

Uczennica ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Sara Ewkowska zdobyła I miejsce w kategorii esej w III Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” z tematem wiodącym: Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich – Jak normy mogą pomóc? organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs realizowano w okresie od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku, a jego celem było uświadomienie społeczności szkolnej znaczącej roli normalizacji w realizacji idei dostępności dla wszystkich poprzez usuwanie istniejących barier technicznych.

Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziały 204 osoby. Łącznie nadesłano 186 prac, w tym 173 wykonane przez uczniów: 126 w kategorii „Grafika” i 47 w kategorii ”Esej”.

Sara, która jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wraz z p. Zofią Rosą wicedyrektorem szkoły, a zarazem opiekunem merytorycznym uczennicy zostały zaproszone na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, które odbędzie się podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole” pt. tytułem „Normy wyrównują szanse”. Konferencja odbędzie się dniu 11 marca br. w Łodzi w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

IMG_3287 (Kopiowanie)IMG_5407 (Kopiowanie)

OLIMPIADA WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

W dniu 19 lutego 2015 roku odbył się I etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. Uczestnikami olimpiady byli producenci rolni i uczniowie szkół rolniczych. Do pierwszego etapu podeszły 33osoby.

Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowy do olimpiady przystąpiło 7 uczniów z czego 6 z nich zakwalifikowało się do finału:

1. Świderek Emil – kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
2. Głowacki Adam – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
3. Staniaszek Błażej – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
4.Wybraniec Karol – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
5. Pietrak Michał – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik
6. Zygmuntowicz Piotr – kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik

Finał odbędzie się 05 marca 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

Uczniowie do olimpiady przygotowują się pod kierunkiem nauczyciela produkcji roślinnej mgr inż. Jolanty Bilskiej.

 

BAL OSTATKOWY Z PRZYJACIÓŁMI Z GOSTYNINA

Wtorek 17 lutego 2015 roku nie był zwykłym dniem dla mieszkańców internatu przy ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Tegoż to właśnie dnia uczniowie naszej szkoły zrealizowali kolejną, piękną inicjatywę udając się wraz z wychowawcami do Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie aby uczestniczyć w zorganizowanej przez wychowanków tejże placówki zabawie ostatkowej.

Zaopatrzeni w barwne stroje, kulinarne arcydzieła i pożądane przez dzieci słodkości pensjonariusze zduńskiego internatu dotarli do Gostynina w szampańskich nastrojach. Tam przywitani przez Panią Dyrektor placówki i towarzyszącą jej delegację wychowanków wpadli w objęcia milusińskich stęsknionych po ostatniej, grudniowej wizycie w naszej szkole.

Zabawa ostatkowa rozpoczęła się od konkursu na najpiękniejsze przebranie karnawałowe przygotowane przez dzieci z Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. Po ogłoszeniu wyników nastąpiła właściwa część imprezy czyli zabawa taneczna, podczas której młodzież z naszego internatu w takt skocznych, polskich przebojów bawiła się z wychowankami zaprzyjaźnionej placówki. Nie obyło się również bez wspólnego posiłku podczas, którego raczono się smakowitymi specjałami kuchni gostynińskiej i zduńskiej.

W końcu nadszedł kres zabawy i czas pożegnania, który jak zawsze przyniósł wiele łez wzruszenia ale i poczucia nadziei, iż kolejne spotkanie nastąpi w najbliższym czasie i przyniesie jeszcze więcej radości niż każde poprzednie.

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

PROMUJEMY TO CO LUDOWE

Młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie już korzysta z zakupionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie łowickich strojów ludowych. Stowarzyszenie funkcjonujące przy szkole realizuje wniosek w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

trn_logo2 (Kopiowanie)

W ramach operacji pt. „Zakup łowickich strojów ludowych dla Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca “Dąbrowiacy” funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie”, zakupiono 14 kompletów łowickich strojów ludowych – w tym 7 kompletów damskich oraz 7 kompletów męskich, za łączną kwotę 23 253,00 złotych.

Uczniowie wykorzystują zakupione stroje do promowania regionu łowickiego podczas uroczystości szkolnych i krajowych oraz do promocji szkoły. Występują w nich również podczas działalności szkolnego zespołu ludowego „Dąbrowiacy”.

DSC_0579 (Kopiowanie)DSC_0582 (Kopiowanie)DSC_0584 (Kopiowanie)DSC_0586 (Kopiowanie)DSC_0589 (Kopiowanie)DSC_0592 (Kopiowanie)

STUDNIÓWKA 2015

W dniu 31 stycznia 2015 roku w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbył się bal studniówkowy. Głównymi jego bohaterami byli uczniowie Technikum kształcącym w zawodzie: technik weterynarii , technik architektury krajobrazu, technik rolnik, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach a także dyrekcja szkół, kadra pedagogiczna oraz rodzice.

Część oficjalna rozpoczęła się o godzinie 18.00 przemówieniami Pani Anety Tarkowskiej dyrektor Liceum Ogólnokształcącego oraz Pana Stanisława Kosmowskiego dyrektora ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie, którzy powitali zaproszonych gości oraz skierowali ciepłe i pełne optymizmu słowa do młodzieży i nauczycieli. Na zakończenie Pan dyrektor Stanisław Kosmowski odczytał list od Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do młodzieży. Głos zabrali również zaproszeni goście: Pani Danuta Zakrzewska dyrektor OKE w Łodzi oraz Pan Krzysztof Figat starosta łowicki.

Chwilę potem słowa z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza recytowane przez jednego z uczniów, oznajmiły wszem i wobec, że „Poloneza czas zacząć”.

Po wykonaniu tradycyjnego staropolskiego tańca uczniowie złożyli serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły za stworzenie warunków do zdobywania wiedzy. Szczególne podziękowania skierowano do wychowawców, którzy w każdej sytuacji starali się służyć pomocą, obdarzali zrozumieniem i towarzyszyli we wspólnej wędrówce w czasie tych lat edukacji. Młodzież wyraziła również wdzięczność kadrze pedagogicznej za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość i cierpliwość oraz rodzicom, którzy nie tylko przez cztery lata nauki w szkole średniej, ale i przez cały czas, byli przy nich, wspierali swoją radą, pomagali.

Po części oficjalnej wszyscy oddali się zabawie, która trwała do białego rana.

DSC_4963 (Kopiowanie)DSC_4974 (Kopiowanie)DSC_4985 (Kopiowanie)DSC_5035 (Kopiowanie)DSC_5083 (Kopiowanie)DSC_5117 (Kopiowanie)DSC_5122 (Kopiowanie)DSC_5143 (Kopiowanie)DSC_5226 (Kopiowanie)DSC_5250 (Kopiowanie)DSC_6031 (Kopiowanie)DSC_6051 (Kopiowanie)DSC_6116 (Kopiowanie)DSC_7158 (Kopiowanie)