SUKCES UCZENNICY ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NORMALIZACJA I JA”

Uczennica ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie – Sara Ewkowska zdobyła I miejsce w kategorii esej w III Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja” z tematem wiodącym: Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich – Jak normy mogą pomóc? organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs realizowano w okresie od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku, a jego celem było uświadomienie społeczności szkolnej znaczącej roli normalizacji w realizacji idei dostępności dla wszystkich poprzez usuwanie istniejących barier technicznych.

Na ogłoszenie konkursowe odpowiedziały 204 osoby. Łącznie nadesłano 186 prac, w tym 173 wykonane przez uczniów: 126 w kategorii „Grafika” i 47 w kategorii ”Esej”.

Sara, która jest uczennicą klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii wraz z p. Zofią Rosą wicedyrektorem szkoły, a zarazem opiekunem merytorycznym uczennicy zostały zaproszone na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów, które odbędzie się podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w szkole” pt. tytułem „Normy wyrównują szanse”. Konferencja odbędzie się dniu 11 marca br. w Łodzi w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

IMG_3287 (Kopiowanie)IMG_5407 (Kopiowanie)